Doc-TV

Det het så fint etter 9/11 at vi skulle erobre hearts and minds i muslimske land og blant muslimer i Vesten. Vinne dem over til vår side. I stedet ble det vår elite som mistet sine hjerter og hjerner til en ideologi som gjør dem forsvarsløse overfor islam.

Det er i korte trekk historien om de tyve årene som er gått siden 9/11. Liberale var ute av stand til å stå i konflikt, og gikk til venstre, dvs de vendte seg mot sitt eget samfunn og den del av befolkningen som vil forsvare det. Slik ble motsetningene innad minst like store som utad.

Denne radikaliseringen gjør det relevant å se på erfaringene med det 20. århundres totalitære ideologier, noe vi for bare få år siden ville forsverget. Den kollapsen vi ser med Biden-administrasjonen kommer ikke out of the blue. Den har vært under utvikling i lang tid.

ANNONSE

Nazismen var ikke mye til ideologi. Det var en åtsel-ideologi: Den tok herfra og derfra. Metodisk var nazistene terrible simplificateurs. De var ikke tenkere. Essensen av deres ideologi var vold.

Med kommunismen er det annerledes. Kommunismen er et uektefødt barn av Opplysningstiden. Kommunismen er en rasjonalisering og legitimering av det totale herredømme. Utopien må forvaltes. Fellesskapet kan ikke styre seg selv. Det må ha en elite og det er den kommunistiske nomenklaturen.

Kommunismen er derfor en rasjonalisering av revolusjon og maktovertagelse under dekke av å ville frelse verden og innføre rettferdighet for alle. Den krever å bli anerkjent som en vitenskap om historien, til tross for at orden vitenskap om historie og samfunn er selvmotsigende. Historien kan ikke veies og måles. Den skrives av mennesker. Det finnes ingen teori for et perfekt samfunn, ganske enkelt fordi mennesket ikke er perfekt.

En ideologi som insisterer på noe slikt vil bære volden i seg. Derfor har kommunismen og sosialismen ført til diktatur og undertrykkelse over alt hvor den er satt ut i livet.

Det spesielle med den nye woke-bevegelsen er dens vekkelsespreg. Du kan ikke diskutere, det finnes ingen dialog/samtale eller anerkjennelse av Den andre. Det er bare en sannhet, den de forfekter.

At vestlig elite har kapitulert for denne vekkelsen vitner om en mangel på styrke og karakter. Det er denne erobring innenfra som er en forutsetning for katastrofen i Kabul.

BLM og Antifa veltet statuer i USA, akkurat som bolsjevikene i Russland og Taliban i Bamiyan.

De hadde retten på sin side og mediene og Unapartiet – Demokratene og store deler av det Republikanske, enten hyllet dem eller var tause.

Videoen er klar til å sees via Rumble. Følg oss der! Følg oss på Odysee!

Følg oss også på PodBean, iTunes, og alle steder podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

 

Kjøp Alf R. Jacobsens sensasjonelle «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

ANNONSE