Doc-TV

Det er mange som har kommet med uttalelser om hvor godt det internasjonale engasjementet i Afghanistan har gått. Gjennom tyve år har vi fått høre at Afghanistan er “på vei”, at det går i riktig retning, selv om det vil ta tid. Vi har forsonet oss med det og vært tålmodige.

Men når amerikanerne og andre land trekker seg ut, faller regjeringshæren som et korthus og presidenten flykter. De som har brukt 2.000 milliarder dollar bare på vegne av USA, må ha fulgt usedvanlig dårlig med i timen. Hele operasjonen må ha blitt selvgående og et mål i seg selv.

Vesten påfører seg selv et enormt prestisjenederlag, men dette er et for pent ord. Det er selve virkelighetsforståelsen man avslører er ikke-eksisterende.

Det er grunn til å spørre: Hva med virkelighetsforståelsen på hjemmebane? Nå er det blitt tull med forståelsen av hva som er “hjemme”. Våre myndigheter, NGO’er og medier ønsker å hente IS-familier “hjem”. De har altså hjemme her. Hvem ville sagt noe slikt hvis man var ved sine fulle fem?

ANNONSE

Men mediene er ikke det. De er mest opptatt av å dekke over virkeligheten. Derfor er det grunn til å spørre: Kan våre samfunn falle sammen på samme måten som Afghanistan? Hvor pålitelig er vårt sikkerhetspoliti, forsvaret? Er man forberedt på uro? Forstår man hva som skjer i skolene? Blant de unge?

Vi er redd svaret er nei.

Vi må forsøke å finne ut av det på egen hånd og lese Document.

Videoen er klar til å sees via Rumble. Følg oss der!

Følg oss også på PodBean, iTunes, og alle steder podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

ANNONSE