Kommentar

Censuren, som Big Tech udøver på internettet i samarbejde med radikale ideologier, som fremmes i medier og den akademiske verden, truer den frie tænkning og meningsudveksling, og dermed også demokratiet, hævder Martín Avila i en kronik hos Newsweek.

Kronikforfatteren er topchef for det amerikanske IT-selskab Right Forge, som tager sigte på at tilbyde en total digital infrastruktur, som er frigjort fra det ideologiske regime, som Big Tech ikke engang længere prøver at skjule. Teksten er hans hidtil mest koncise sammenfatning af hvor giftig dette regime er.

Nettet er blevet et uundværligt redskab for at deltage ikke bare i samfundet og demokratiet, men også i erhvervslivet og familielivet, fastslår Avila. Men redskabet kontrolleres af mægtige selskaber, som er rede til at udstøde folk med holdninger, som endda deles af omkring den halve del af befolkningen, hævder han.

ANNONSE

Avila sammenligner et ufrivilligt eksil fra vigtige tjenester på nettet med fysisk hjemløshed:

Hvis du vil bygge et hus, skal du gå til en tømrer. Hvis tømreren afslår, går du til en anden tømrer. Hvis alle nægter at hjælpe dig, kan du prøve at bygge hjemmet selv. Og hvis en tømmerhandel nægter at sælge dig træ, søm og lim, skal du gå til en anden tømmerhandel. Men hvis alle nægter, er du hjemløs.

Datacentre, servere og programmer til opbygning af applikationer er internettets træ, søm og lim.

Før IT-kolosserne skaffede sig almagt og fæstnede sit ideologiske jerngreb om internetbrugerne, brugte de lang tid på at splitte folk og gøre dem dummere med afhængighedsskabende, socialt og intellektuelt destruktive metoder, hævder Avila:

I mere end et årti har Big Tech skabt vanedannende ekkokamre for at opdele os i let påvirkelige grupper, der i processen ødelægger vores forhold til venner og familier. I stedet for at oplyse brugerne og lette gensidig forståelse, svækkede det vores evne til at ræsonnere ved at appellere til flokinstinkter med sofistikerede og uimodståelige teknikker.  Vores sociale medieleverandører lader os kun se, hvad der gør os veltilpasse, hvad der stemmer overens med vores forudfattede forestillinger, hvad der får vores hjerner til at føle sig tilpas. Og vi holder aldrig op med at labbe det i os.

Inden Big Tech tog skridtet over til at herske, nøjedes de altså ikke med bare at splitte, som magtmennesker har gjort helt siden antikken. De brød også folk ned mentalt og ødelagde venskaber og familier på vejen. Teknikken for erobring var snigende:

Gør afhængig og gør uenig – det var Big Techs første skridt. Derefter begyndte de på både åbenlyse og djævelsk subtile måder at lukke åben og ærlig dialog ned – et af kendetegnene ved det amerikanske demokrati og alle ægte frie lande.

Nu da denne massive digitale ”psyk-up” uden sidestykke i historien har pågået længe nok, er masken faldet fuldstændig: Enhver, som ikke bøjer sig for det radikale ideologiske regime, skal indpodes frygt for at blive elimineret fra offentligheden.

Nu har Big Tech afsløret sin ultimative plan: at eliminere enhver person, der udfordrer deres autoritet, har alternative holdninger eller tænker lidt anderledes, fra den offentlige debat. Ved blot at vælge ikke at have noget at gøre med bestemte brugere, fratager de enkeltpersoner, virksomheder og organisationer de grundlæggende midler, der kræves for at tjene til livets ophold.

Det sidste halve år har Big Tech til fulde demonstreret sin magt, konstaterer Avila, fremfor alt ved at stoppe munden på USA’s præsident. Det var på samme tid et signal til klapjagt og et fugleskræmsel for byttedyrene.

Den demonstrative kombination af enorm magt og groft misbrug truer nærmest alt det, USA og andre frie lande står for og bygger på. Det handler om selve menneskets livsudfoldelse:

Dette er en direkte modsætning til frihed og menneskelig livsudfoldelse. Det er en bredside mod de idealer og principper, der er nedfældet i vores nations grundlæggende konstitutioner. Faktisk er det en hensynsløs kampagne for at udrydde de uforanderlige rettigheder, der er skitseret i Uafhængighedserklæringen og beskyttet af Forfatningen. Og Big Tech fjerner nu ikke kun vores holdninger fra samfundet, de eliminerer vores evne til at formulere og udtrykke dem.

Big Tech er ikke bare antinationalt, men essentielt frihedsfjendtlig indtil det totalitære, konkluderer Avila:

For at forstå Big Techs adfærd skal du forstå, at deres troskab ikke er til Amerika. Den er i stedet viet til radikale ideologier, som har fået et skær af autoritet af prominente universiteter og medier. Disse ideologier afviser individuel frihed, tradition og indlysende sandheder og har som følge heraf kun forårsaget lidelse og ødelæggelse gennem historien og rundt om i verden.

Og det er dette monster, de fleste regeringer i Vesten nu er i lommen på. Det Avila kalder Big Goverment, kan da heller ikke gøre noget ved det. Politikkerne og teknologiselskaberne har indgået et mafiøst, symbiotisk fællesskab som Angela Merkel og Mark Zuckerberg i sin tid gav os et glimt af:

Selv stærke regeringer kan ikke holde Big Tech i skak. De to falankser er blevet alt for sammenspist og alt for afhængige af hinandens magt.

Mange har skrevet godt om truslen fra Big Tech, men knapt nogen har gjort det med den samme geniale syntese og evnen til at se hvor dybt skræmmende totalbilledet er.

Amerikanere, som elsker friheden, vil også have et frit internet, skriver Avila, og føjer til at det er derfor han har startet Right Forge sammen med kolleger. Projektet er ambitiøst:

Vi har ikke længere noget valg. Vi må oprette et alternativt internet for at kunne begynde at genoprette vores store land og vores måde at leve på. Amerikas overlevelse afhænger af det.

Det er altså meget, der står på spil.

Det 20. århundreds totalitære kræfter nåede at gøre stor skade inden de blev nedkæmpet. Hvor meget nedbrydelse af samfundet skal deres arvtagere i det 21. århundrede nå at gøre?

 

Oversættelse Karsten Søberg

ANNONSE