Kommentar

Tidligere Obama-efterretningschefer har skrevet et fælles brev til Kongressen, hvor de advarer mod planer om at bryde Big Tech op. Det vil ødelægge den struktur, de har bygget op gennem mange år, som hviler på et samarbejde mellem statens efterretningstjenester og sociale medier.

Tidligere efterretningsembedsmænd fra Obama-æraen, dem, der hjalp med at konstruere, organisere og samle det offentlig-private partnerskab mellem efterretningsdatanetværk og støttede sociale medievirksomheder, har skrevet et brev til kongressen, hvor de advarer om, at enhver indsats for at bryde Big Tech op (Twitter, Facebook, Instagram , Google, Microsoft osv.) vil være katastrofalt for det nationale sikkerhedssystem, de har skabt.

Et sådant samarbejde kaldes i statskundskab for et virksomhedssystem. De første, der talte for en sådan integration, var Mussolini og fascisterne.

Det system, der er bygget op, gør det muligt for efterretningsapparatet at kontrollere den offentlige mening. Skulle Big Tech blive splittet, forsvinder den mulighed.

Med henvisning til de informationskontrolmekanismer, de samlede, i forhold til sociale mediers evner til at kontrollere og godkende, hvad der er tilgængeligt for offentligheden at læse og gennemgå, erklærer efterretningsofficerene, at enhver indsats for at bryde den private side af efterretningen intel /tech-partnerskabet op vil kun resultere i mindre evne for efterretningsapparatet til at kontrollere den offentlige mening.

Til sidst trækker efterretningscheferne det nationale sikkerhedskort. Hvis strukturen og samarbejdet brydes, vil det true USA’s nationale sikkerhed.

De indrømmer med vilje, at åben og ucensureret information er til skade for efterretningsstatens interesser og derfor for farlig til at tillade. De hævder specifikt, at hvis det moderne system skabt af partnerskabet mellem den amerikanske regering og Big Tech ikke bibeholdes, er USA’s nationale sikkerhed kompromitteret.

Lad det synke ind et øjeblik.

Kendte spionchefer som James Clapper, Michael Morell, Leon E. Panetta, Jeh Johnson, Michael S. Rogers bruger krigen i Ukraine som eksempler. Her har Big Tech sammen med amerikansk efterretningstjeneste sørget for at vinde propagandakrigen mod russerne.

Interessant nok er de kritiske over for EU, som på trods af advarsler fra Biden-regimet ikke har taget strategiske sikkerhedshensyn i betragtning ved udarbejdelsen af ​​sin lov om digitale markeder.

ANNONSE

Det er bydende nødvendigt, at USA undgår faldgruberne hos sine vigtigste allierede og partnere, såsom EU (EU), hvis Digital Markets Act (DMA) blev vedtaget uden nogen overvejelse af konsekvenserne for den nationale sikkerhed – på trods af gentagne bekymringer fra Biden-administrationen, herunder over potentielle cybersikkerhedsrisici.3 Der var også frygt for, at DMA ville gavne “stærke statsejede og subsidierede kinesiske og russiske virksomheder”, som kunne have “negative indvirkninger på internetbrugeres privatliv, sikkerhed og ytringsfrihed.” 4 Selv i lyset af disse sikkerhedsproblemer førte EU’s afvisning af at foretage en national sikkerhedsvurdering til, at ingen af dem blev behandlet. Den amerikanske regering må ikke begå den samme fejl.

På overfladen virker brevet pålideligt. Men når man ved, at det er de samme spionchefer, som orkestrerede Russiagate og i oktober 2020 stod frem og stemplede Hunters bærbare computer som russisk desinformation, bliver argumentet sværere at sluge.

Spioncheferne bruger store ord.

Ruslands invasion af Ukraine markerer starten på et nyt kapitel i verdenshistorien, hvor demokratiets idealer vil blive sat på prøve. USA bliver nødt til at stole på kraften i sin teknologisektor for at sikre, at borgernes sikkerhed og fortællingen om begivenheder fortsat bliver formet af fakta, ikke af udenlandske modstandere.

At påstå, at Big Tech-fortællingen og de 18 efterretnings tjenesters spin er baseret på fakta, er ikke noget, halvdelen af ​​vælgerne køber.

Det konservative Amerika er lige så skeptisk over for efterretningsapparatet, som venstrefløjen var over CIA i tresserne. Graver man lidt i retorikken i brevet, ser man, at det handler om frygten for at miste kontrollen over den offentlige mening. Men så har man ikke frihed. Så er man nødt til at miste eller fratage folk deres frihed for at forsvare den, og det er absurd.

Artiklen i theconservativetreehouse.com er den samme, som Charles Ortel talte om på DocTV International i onsdags.

Det siges, at internettet voksede ud af Pentagon og dets forskningsgren DARPA.

Der er et symbiotisk forhold mellem amerikansk efterretningstjeneste og Big Tech. Big Tech modtager data fra spionorganisationer. De kører informationerne sammen og kender alt og alle optimalt. Det er integrationen mellem Big Tech og  efterretningstjenesterne, der gør dette muligt.

Twitter, Facebook, Instagram, YouTube og endda Google selv er økonomisk og operationelt afhængige af omfanget af det databehandlingssystem, der drives af den amerikanske regering. Kapaciteten hos hver af de store sociale medievirksomheder til at eksistere, drive og være økonomisk levedygtige afhænger af rygraden i indbyrdes forbundne datanetværk og massiv databehandling.

Omfanget af samtidig brugerdatabehandling er ikke økonomisk levedygtigt, uden at den amerikanske regering subsidierer det. Det er den gratis kaffe, der ikke kan kopieres i den private sektor af nogen konkurrerende sociale medievirksomheder. Det er omkostnings- og skalasystemet bag partnerskabet, der tillader Big Tech at fungere. I sidste ende er det, hvad efterretningsapparatet skal holde skjult for den amerikanske (og globale) offentlighed.

Den største af Big DATA-behandlingen sker gennem et offentligt-privat samarbejde mellem Big Tech og Big Government/Intel.

Staten giver Big Tech assistance, der parkerer alle konkurrenter. Men prisen er borgernes frihed. Den dag det går op for borgerne, at deres privatliv er en illusion sammen med deres frihed, kan der ske uventede ting. Det er det, disse spionchefer ønsker at afværge.

De ønsker at holde forbindelsen mellem Big Tech og Big Government i et lukket system sådan at magten forbliver skjult.

Konsekvenserne af, at offentligheden opdager Facebook og Twitter sociale medier, er kun mulige med støtte fra regeringens teknologiske arkitektur, er massive. I bund og grund har den amerikanske regering kontrol over vores sociale medier netværk. Det er den større historie bag dette brev. behind this letter

Men i betragtning af amerikanernes historie med oprør mod den britiske krone, er det ikke sikkert, at de giver op uden kamp.

Den dumhed, Big Tech og spionbosserne gjorde, var først at gå i krig mod Trump og nu mod vælgerne. Det sker nu åbenlyst og er ude af kontrol.

De lider af hybris og overmod står for fald.

Former Intel Officials Want Efforts to Break Up Big Tech Stopped – Data Control and Retention of Social Media Partnership Is a National Security Imperative

 

Oversættelse Karsten Søberg

ANNONSE