Som en af sine første handlinger har præsident Biden besluttet at gøre noget ved et af USA’s mest påtrængende problemer, nemlig forskellen på kvinder og mænd. Så langt vi kan se tilbage i historien, har den almindelige opfattelse været, at der er biologiske skel mellem to køn, som bl.a. har givet sig udslag i, at de forhenværende mænd ikke kunne få børn.
Nu har den netop indsatte præsident imidlertid proklameret, at der ikke findes biologiske køn, og at det er en personlig afgørelse, hvad man vil være. Hvis en, der ligner en mand, siger, at han er kvinde, får han adgang til kvindernes toiletter, omklædningsrum og sportsudøvelser.
Biden har således med et pennestrøg løst mange problemer. Blandt andet det med den skæve repræsentation i bestyrelser. Det giver ikke længere mening at klage over det, fordi kvinder er afskaffet, og hvis de fortsætter med deres feminisme, fordi der sidder 11 mænd og en kvinde i bankens ledelse, kan seks af mændene kalde sig kvinder. Så der er ikke noget at komme efter.
Mod den bidenistiske nyordning vil mange nok pege på, at de fleste forhenværende mænd stadig foretrækker at gifte sig med tidligere kvinder. Men det er ikke noget argument, da mandslignende personer blot kan anføre, at de er lesbiske.
ANNONSE