Kultur

Uppsala Akademiska Kammarkör synger, under ledelse av Stefan Parkman.

Sverige, Sverige, Sverige, fosterland,
vår längtans stilla bygd, vårt hem på jorden!
Nu spela skällorna, där härar lysta af brand,
och dåd blef saga, men med hand vid hand
svär än ditt folk som förr de gamla trohetsorden:

Fall julesnö, och susa djupa mo,
brinn österstjärna genom junikvällen!
Sverige, moder! Blif vår strid, vår ro,
du land, där våra barn en gång få bo
och våra fäder sofva under kyrkohällen.

Verner von Heidenstam (1859-1940)

ANNONSE