LEDER

Den svenske regjeringens vedtak om “midlertidig grensekontroll” er et halvhjertet forsøk på å sende et signal. Men nettopp halvhjertetetheten gjør at det ikke kommer til å ha noen virkning på de det er myntet på.

Derimot er tiltaket et varsel om at vesteuropeiske stater vil forsøker å løse migrantstrømmen ved å skyve problemet over på nabostater.

“Midlertidig grensekontroll” betyr kontroll ved grensene. Ikke alle grensene, men Øresundbroen og fergeleiene. Effekten svekkes ved at politiets talsmenn i forkant går ut og forteller at de bare rekker å kontrollere en brøkdel. Det er m.a.o verdt å ta sjansen.

Politiet undergraver vedtaket når de i forkant går ut og antyder at oppgaven er uoverkommelig:

Omkring 100.000 människor passerar gränsen till Sverige i Skåne varje dag. Att kunna kontrollera alla som passerar gränsen är omöjligt. Det skulle bli trafikkaos ända ned till Tyskland, enligt Leif Fransson, operativt ansvarig vid gränspolisen i region Syd.

– I Helsingborg har vi färjor som går var tjugonde minut dygnet runt. Vi har Öresundsbron med 25.000 fordon per dygn, plus tåg var tjugonde minut. Sedan har vi också Trelleborg och Ystad där det går ungefär 25 färjor per dygn, säger han.

Politiet anslår at de vil behøve 300 mann til oppgaven. Operativt ansvarlige Fransson anslår at de vil kunne kontrollere 75 % av de reisende. Det rimer dårlig med mannskapsstyrken og antall reisende.

ANNONSE

Smalt rom

Den midlertidige grensekontrollen skal pågå i ti dager. Ordningen kan forlenges for 20 dager om gangen. Det korte intervallet sier noe om hvor smale grenser Schengen opererer med når det gjelder nasjonal suverenitet. Grensekontroll er en symbolsak for EU, og kommisjonen slår ned på forsøk på selv det å kontrollere grensene.

Regjeringen vil innføre legitimasjonskrav på fergene og dette tros få effekt. Men det er ikke toll eller politi som skal stå for kontrollen. Det er fergeselskapene. Man pålegger dem ansvaret for å sjekke papirer, slik flyselskapene har. Men der fly må forholde seg til et par hundre mennesker, må fergeselskapene forholde seg til flere hundre av gangen, og fergene går hvert 20. minutt fra Helsingør f.eks. Mange har falske papirer. Hvilke forutsetninger har fergeselskapene for å drive effektiv kontroll?

Skyver over ansvaret

Vedtakene tar tid å gjennomføre. To uker skal det ta å få innført ID-kontroll på fergene.

Regeringen kommer också att skicka ett förslag på remiss som innebär att färjerederierna måste kräva legitimation av dem som ska resa med en färja. I dag finns inget sådant krav och rederierna har själva omtalat att de har dålig koll på vilka passagerare de har. Förslaget ska snabbehandlas och kunna träda i kraft om ett par veckor.

Sveriges vedtak er et desperat rop om hjelp. Det maktfulle Migrationsverket sier at Sverige er fullt. Det finnes ikke husrom. Asylinstituttet skal praktiseres like romslig som før. Sverige trenger bare litt tid på å områ seg.

Enligt Migrationsverkets kommunikationschef Mikael Hvinlund är läget nu akut:

– Vi har en situation där människor tvingas sova i tält utanför våra kontor och i våra receptioner. Vi har en situation där Migrationsverket inte längre löser uppdraget som handlar om att säkerställa att ge tak över huvudet, säger han.

Han hoppas att gränskontroller kan innebära ett mer strukturerat och organiserat mottagande.

– Vi har en situation i våra färjelägen och tågstationer där många ensamkommande barn faktiskt försvinner varje dag och det är inte rimligt, säger Mikael Hvinlund.

Om å falle tilbake på en konvensjon som ikke fungerer

Sverige håper at andre land kan være med å dele byrden. Statsminister Erna Solberg har kontant avslått en slik anmodning. Sverige får ligge som det har redet. Andre land har hendene fulle. Tyskland og Østerrike forsøker seg med det samme som Sverige: Midlertidig grensekontroll, og ønske om å sile folk ved grensene, raskere retur for de som ikke har krav på opphold.

Tyskland håndhever nå Dublin-konvensjonen igjen, som sier at asylsøkere skal få sin søknad behandlet i landet det først kom til. I praksis skulle det si Schengens yttergrense, dvs Hellas. Men alle vet at Hellas ikke har ressursene. Derfor forflyttes problemet oppover i Europa.

Danmark følger nøye med på svensk politikk. Hvis Sverige skulle avvise, eller rett og slett være fullt, vil migrantene måtte returnere til Danmark. Der er det politiske klima ikke innstilt på å ta overskuddet fra Sverige.

Statsminister Stefan Löfven deltar på migrantoppmøtet på Malta. Her vil han gå inn for at migranter må få søknaden behandlet ved Schengens yttergrense. Det er politisk skuebrød all den stund det ikke finnes hverken ressurser eller vilje.

Tomme løfter

Politikere flest har gått inn i late-som-modus. Moderaterna foreslo mandag at Sverige skulle innføre midlertidig grensekontroll.

Partileder Anna Kinberg Batra vil ha mer effektive returordninger for dem som ikke har rett til å bli. Men hun sier ikke hvordan.

Målstokken på om forslag er seriøst ment er om politikerne gir konkrete anvisninger på hvordan de skal gjennomføres. Alle forstår at å gjenvinne kontrollen med migrantstrømmen vil kreve maktmidler.

De er ikke politikerne i dagens Europa villig til å bruke. Selv Fremskrittspartiet beveger seg bare i utkanten av problemet.

Leire

Kristdemokratene i Sverige foreslår at det opprettes oppsamlingsleire på svenskegrensen for de som vil søke asyl. De kan således få sine søknader behandlet og bare de som kvalifiserer slipper inn. Men hvor er den praktiske sans? Hvor store leire må man bygge? Hvis vedtaket skulle hatt noe for seg måtte det hatt en avskrekkende effekt. Standarden måtte være lav, og man måtte ført stenhard kontroll. Ingen svenske partier, bortsett fra SD,  er villig til slike tiltak.

Ikke så tøff likevel

Når landenes kapasitet er sprengt, må politikerne late som de er tøffe. Går man KD-forslaget etter i sømmene ser man at partiet ikke vil svare på hvordan folk skal holdes på plass. Det virker som man kan forlate dem hvis man vil.

KD skriver i sitt förslag att lägren bland annat syftar till att ”förhindra att nyanlända avviker”. Hur det ska gå till vill dock inte partiledaren Ebba Busch Thor gå in på.

– Det är upp till polisen att ha de resurser de bedömer behövs för att följa de lagar och regler vi har i Sverige, säger hon, och fortsätter:

– Om man lämnar området bör man mötas av valet att antingen söka asyl eller lämna landet. Man får inte vistas illegalt i Sverige.

Mediene vil øyeblikkelig gå til angrep og mane frem bildet av interneringsleire og skygger fra Det tredje Riket. Hvilke politikere har vilje til å stå imot et slikt kjør? Når politikerne allerede i utgangspunktet signaliserer svakhet, inviterer de pressen til angrep.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/sverige-infor-granskontroller/

http://www.dn.se/nyheter/sverige/fa-flyktingar-kommer-att-anlanda-den-vagen/

ANNONSE