Kunstbilde

Fotograf Schrøder
Sølvgelatinkopi i Trondheim byarkiv

Etter fem års okkupasjon kunne vi atter feire 17. mai i Norge.

I de 75 år som har passert siden bildet ble tatt, har det skjedd en del.

Sikkerhetstiltakene rundt barnetogene på 17. mai er nå på et nivå knapt noen hadde kunnet forestille seg i 1945 – og dette årets 17. mai-feiring skjer dessuten i skyggen av Korona-viruset.

I år faller den 17. mai på en søndag, og det skulle passe ekstra godt med Fedrelandssalmen. Melodien er skrevet av den tysk-danske komponist Christopher Ernst Friedrich Weyse (1774–1842) til Nikolai Frederik Severin Grundtvigs (1783-1872) tekst Den signede Dag.

Elias Blix (1836-1902) skrev sin Fedrelandssalme (1891) til denne melodien. Bodø Domkor synger.

ANNONSE