Mellemspil

Kaddish er den første av Maurice Ravels (1875-1937) Deux Mélodies Hébraïques (To hebraiske sanger). Cecilia Bartoli synger med Myung Whun Chung ved klaveret.

En rimelig god innføring i denne bønnens historikk og bakgrunn finnes her.

Den som kan sitt Fadervor, vil lett ane at det er et slektskap tekstene imellom, spesielt i innledningene. Melodien er skrevet under sterk innflytelse av jødisk synagogal sangtradisjon.

I følge tradisjonen krever kaddish – i liturgisk sammenheng – en mannlig jødisk leder, og en forsamling (minyan) på minst ti  mannlige jøder, som alle er voksne (har gjennomgått bar mitzvah).

Her resiteres den arameiske teksten, med engelsk gjendiktning.

ANNONSE
Donationer til document.dk motas med tak :-)