Mellemspil

Kaddish er den første av Maurice Ravels (1875-1937) Deux Mélodies Hébraïques (To hebraiske sanger). Cecilia Bartoli synger med Myung Whun Chung ved klaveret.

En rimelig god innføring i denne bønnens historikk og bakgrunn finnes her.

Den som kan sitt Fadervor, vil lett ane at det er et slektskap tekstene imellom, spesielt i innledningene. Melodien er skrevet under sterk innflytelse av jødisk synagogal sangtradisjon.

I følge tradisjonen krever kaddish – i liturgisk sammenheng – en mannlig jødisk leder, og en forsamling (minyan) på minst ti  mannlige jøder, som alle er voksne (har gjennomgått bar mitzvah).

Her resiteres den arameiske teksten, med engelsk gjendiktning.

ANNONSE