Mellemspil

Den 17. mai er Norges nasjonaldag – og i den anledning vil vi sannsynligvis her i Norge få høre Norge i rødt, hvitt og blått ved flere anledninger.

Den har ingen offisiell status i Norge, men gjennom historiens viderverdigheter har den langt på vei fått status som nummeret før nasjonalsang.

Melodien er hentet fra Lars-Erik Larssons (1908-1986) Obligationsmarsch fra 1940. Med en ny tekst, skrevet av Bias Bernhoft, Finn Bø og Arild FeldborgDet skal lyse igjen over byen – ble den forsøkt brukt i en norsk revy i mai 1941. Dette ble forbudt av Quisling-regimet, men sangteksten ble allikevel spredd som flygeblad.

Melodien fikk et nytt liv i og med frigjøringen i mai 1945. Norge i rødt, hvitt og blått ble en del av revyen Det smaker av fuglChat Noir (norsk uttale “Sjannuar” med betoning på første stavelse). Den ble sunget av Lalla Carlsen (1889-1967), og ble en dundersuksess. Siden den gang har teksten og melodien fått en ganske spesiell plass i Norgeshistorien.

ANNONSE