Kunstbilde

Paul Cézanne (1839–1906)
Olje på lerret. 57,8 x 92,5 cm, Eremitagen, St. Petersburg.

Fransk titel: Jeune fille au piano — Ouverture de Tannhäuser.

Første versjon av Richard Wagners (1813-1883) opera Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg forelå i 1845, og ble senere omarbeidet flere ganger. Handlingen er løselig basert på det lille man vet om en historisk Tannhäuser, aktiv i Tyskland på midten av 1200-tallet.

I 1848 gjorde Franz Liszt (1811-1886) et klaver-arrangement av Tannhäuser-ouverturen. Om det var denne utgave unge mademoiselle Cézanne benyttet, er usikkert, Liszts versjon er temmelig vanskelig, for å si det forsiktig.

Her spiller den polske pianist Ignaz Friedman (1882-1948) Liszts arrangement på en Pianola-rull fra omkring 1921-26.
ANNONSE