Kultur

Der Lindenbaum – Lindetreet er den femte sang i Schuberts syklus Winterreise til tekster av Wilhelm Mûller, og kanskje den best kjente (i Zilchers noe forkortede versjon).

Hva man spesielt legger merke til, er at Liszt her avstår fra de virtuose tillegg han ellers ofte bruker i sine sang-transkripsjoner (som i Beethovens Adelaide), men lojalt følger Schubert uten å legge til – eller trekke fra annet enn sangstemmen.

Sergej Kuznjetsov spiller, i et opptak fra Moskva-konservatoriets lille sal.

ANNONSE