Mellemspil

Verket er hentet fra Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdys (1809-1847) scenemusikk til William Shakespeares komedie A Midsummer Night’s Dream. Ouverturen, op.21, ble skrevet allerede i 1826, mens resten, op. 61, deriblant hans trolig oftest spilte verk, bryllupsmarsjen, ble skrevet for en oppsetning i 1842.

Om Notturno er det bemerket at de innledende tema i hornene er lyrisk (som i Webers ouverture til  Der Freischütz), mens strykerne lanserer et betydelig mer dramatisk og lidenskapelig motiv (som i innledningen til Wilhelm Stenhammars første symfoni i F-dur fra 1903)

Vi hører Moskva-filharmonikerne under Mikhail Jurovskijs ledelse, i et opptak fra 2012.

ANNONSE