Nyt

Efter nogle år med stabilt niveau ser det ud til, at der i 2019 kommer færre asylansøgere til Danmark.

Således var der i uge 20 registreret 21 personer der søgte asyl. Tallet har ellers været helt oppe på 50-65 i nogle uger, men synes generelt at ligge under både 2017 og 2018 hvor der særlig i de sene forårsmåneder og sommeren er registreret mange asylansøgere.

Det viser optællingen fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

De største grupper der kommer til Danmark er stadig personer der oplyser de kommer fra Syrien og Eritrea. Disse grupper omfatter begge 18 %. Dernæst er det såkaldt statsløse med 7 %, Marokko med 6 % og Somalia med 5 %. Opgørelsen er baseret på politiets system POLSAS.

Ifølge ministeriet kan tallet ikke nødvendigvis tages som udtryk for tilstrømningen.

Det bemærkes, at antallet af registrerede asylansøgere ikke direkte kan

anvendes som udtryk for tilstrømningen til Danmark, idet antallet omfatter

både personer uden opholdsgrundlag og personer, der allerede har et opholdsgrundlag i Danmark – eksempelvis på baggrund af familiesammenføring.

Antal registrerede asylansøgere pr. uge i 2017-2019:

 

 

ANNONSE