Nyt

(Man kan også se videoen på Lamottes Facebook og læse 490 kommentarer. Bemærk manden midt i til politikerne: “Dra åt Helvete.”)

Upplands Väsby er en forstad 20 km nord for Stockholm med 45.000 indbyggere. Hvis man kæmper sig igennem disse beretninger fra beboere, indser man, at indvandringen har ødelagt samfundet hinsides reparation. Ikke 10.000 politifolk kan gøre denne forstad beboelig igen. Det er en bydel, hvor ingenbevæger sig ud efter mørkets frembrud.

Det varer ikke længe inden nogen siger det åbent, alle tænker og ser: “I har jo ødelagt landet.” Derfra til retsprocesser mod de hovedskyldige – f.eks. en Fredrik Reinfeldt – er der ikke så langt, som der har været. Hvad der er sket, er maksimalt alvorligt, og det vil få følger for de skyldige før eller siden. Tænkende mennesker – dvs. ikke særligt politikere – er nu rigtig urolige: Reform av asylsystemet vår tids ödesfråga. Sverige bevilliger næstflest asylophold i EU. Tolv gange flere end Danmark. (april 2019)

Malmö är en försmak av vad som väntar hela Sverige

Hur blev arbetarstaden Malmö Sveriges bidragsmekka? Mycket av det som en stor del av landets befolkning upplever och häpnas över idag har vi som bor i Malmö erfarit under lång tid. Eskalerande grov kriminalitet, “offerkoftesyndromet”, våld, mångkultur, och så vidare.

Visst, Malmö är en fin stad på flera sätt. Undviker man betongen i stadens miljonprogramsområden så finns här gott om trevliga parker, caféer, aktiviteter och närhet till både natur och till kontinenten.

Men något är märkligt här. De som flyttat till Malmö på senare år och den yngre generationen har inte varit med om förändringarna och har svårt att förstå vad som har hänt. De ser inte den drastiska förvandlingen från arbetarstad till bidragsstad, och allt vad det har kommit att innebära. Malmöbon Jimmy Olsson betraktar en stad i förfall. Malmöbo betraktar en stad i förfall: “Myndigheterna är korrupta och gullar med grovt kriminella utan asylskäl”

Förlamande rädsla för repressalier

“Svenskarnas självdestruktiva beteende förbryllar världen. Teorierna om vad som ligger bakom vår till synes irrationella hållning till verkligheten är många – feghet, dumhet, självförakt, fredsskada.” ”Vi har ingenting att frukta utom fruktan själv”.

ANNONSE