Gæsteskribent

Rosengård, Malmø 2007. Foto: Steen Raaschou
När utländska forskare om 20, 30 år kommer att beskriva Sverige så kommer de att ställa sig frågan:
”förstod inte svenska folket själva utvecklingen?” och svaret blir:
Nej!
Det finns många aspekter som i vår tid inte har berörts därför att svenska folket bär på ideologiska låsningar.
På samma vis som en muslim inte kan ifrågasätta koranen eller Muhammed, så kan inte en svensk ifrågasätta vissa delar av en svensk överideologi.
Ta som exempel att svenska kvinnor inte tar hand om sina egna barn.
Redan här får många ideologisk kramp, och kanske till och med ifrågasätter min intelligens, min heder eller mina avsikter.
Men se det på samma vis som framtidens forskare kommer att betrakta Sverige.
Varför går unga svenska kvinnor in i yrkeslivet i unga år och betalar skatt?
De senarelägger familjebildning och föder sitt första barn vid 30 års ålder eller senare.
Nu är siffrorna ytterst osäkra eftersom riktig statistik döljs så att svenska folket inte ska förstå vad som sker.
För det är så att svenska kvinnor betalar skatt och föder barn sent för att unga utländska kvinnor ska kunna komma till Sverige som anhöriginvandring och föda barn här i Sverige i unga år.
De kommer många gånger aldrig att betala skatt.
Så när den svenska kvinnan vid 31 år föder sitt första barn så föder den utländska kvinnan kanske sitt tredje barn.
Denna kulturella skillnad kommer att bestå.
Flickor födda av två utomeuropeiska föräldrar bildar även de familj i unga år.
Den svenska kvinnan fortsätter att arbeta och betala skatt och den utomeuropeiska kvinnan får betalt för att stanna hemma och sköta om sina egna barn.
Mätningar visar att svenska folkets intelligens har sjunkit.
Förklaringen kan vara en mer fördummande kulturkonsumtion, exempelvis mellon och P3 Guld,
men en lika rimlig förklaring kan vara att svenska barn har betydligt äldre mammor än tidigare generationers svenskar.
Så unga svenska tjejer jobbar och betalar skatt mellan de är 22 till 31 när motsvarande anhöriginvandrade kvinnor bildar familj, föder barn och är hemma med barnen.
Någon offentlig statistik finns inte.
För en del så finns då inte heller problemet.
Och det är vad framtidens forskare kommer att vara förundrade över.
Om en svensk kvinna föder barn i unga år och går hemma med sina egna barn så uppfattas det som förkastligt.
Om en utomeuropeisk kvinna gör samma sak så finns ingen diskussion.
Men den utomeuropeiska kvinnan hade inte haft råd att leva så om inte svenska kvinnor arbetade och betalade skatt.
ANNONSE