Kopierede/fra hoften

Islamvenlig betjent går efter politiske modstandere.

Københavns Politi har knap fået bølgerne fra ‘Tibet-skandalen’ til at lægge sig, hvor ordensmagten stod bag en række uhørte begivenheder, hvor man knægtede borgernes grundlovssikrede rettigheder.

Nu sker det igen, og denne gang er det ikke Tibet og Kina, der er i centrum. En erfaren betjent fra Københavns Politi bliver nu afsløret i at tage sine egne politiske holdninger med på arbejde.

Betjenten omfavner islamisters burkaer og ser ned på Nye Borgerlige, som han mener, er “løgnagtige” og ikke er “gavnlig for det danske demokrati”.

Men det bliver for alvor rigtig skræmmende, når politibetjenten truer politiske modstandere og køligt fortæller, at han som ordenshåndhæver indberetter familier og børn til de sociale myndigheder.

En rædselsvækkende historie bliver rullet op for helt åbne døre. Københavns Politi er endnu engang grebet i at krænke og forfølge politiske modstandere, som betjentene fra ordensmagten ikke er enige med.

Mød Jeppe Nyboe Jensen, som er politibetjent hos Københavns Politi.

Betjenten, der med alle midler vil true og lukke munden på islamkritikere og politiske modstandere i Danmark.

‘Dialogbetjenten’, der greb til trusler

41-årige Jeppe Nyboe Jensen bliver efter endt uddannelse ansat i politiet i foråret 2007. Før det har han haft tre års erfaring som pædagogmedhjælper i en børneinstitution, der har en kraftig politisk slagside mod ‘rød tankegang’.

ANNONSE

Pædagogmedhjælperen tager den ‘røde politiske overbevisning’ med sig over i politikorpset sidst i 00’erne. Han tiltræder det eneste job i Danmark, hvor anvendelse af fysisk magt er tilladt overfor borgerne. En cocktail af magt og politisk observans er ved blive blandet.

Jeppe Nyboe Jensen begynder karrieren med at arbejde som almindelig betjent på de danske gader og stræder, men han stiger hurtigt i graderne og får et job i politiets udlændingecenter. Her får han kontakt med mange af de mellemøstlige ‘kunder’ hos dansk politi.

Senere bliver Jeppe Nyboe Jensen en del af lokalpolitiet på Nørrebro i København. En bydel, der er kendt for sin meget store andel af udenlandske borgere. Typisk er der tale om muslimske indvandrere fra Mellemøsten og Afrika. Her arbejder han med præventive tiltag mod den til tider voldsomme kriminalitet i området og får allerede her gode kontakter til kommunen og myndigheder.

Jeppe Nyboe Jensen elsker multikulturen i postnummer 2200 og fortæller åbent om den glæde, han føler, når han for eksempel hører fællessang fra den lokale muslimske vandpibe-bar.

I efteråret 2018 får Jeppe Nyboe Jensen en stilling i Københavns Politis kriminalpræventive sektion. Her arbejder han med helt unge mennesker under 18 år og afholder samtaler med forældre, kriminelle unge og myndighederne.

Det er i denne afdeling, at betjent Jeppe Nyboe Jensen i høj grad lærer, hvordan man kan bruge ‘myndighederne’ og ‘kommunen’ som et tiltag mod sine politiske modstandere.

Disse erfaringer bliver senere aktuelle, da Jeppe Nyboe Jensen skal på arbejde under den nu berømte demonstration ved Christiansborg Slotsplads i marts 2019.

Truer demonstrant med ‘indberetning til kommunen’ 

Klokken er knap 12, og de fleste danskere er på arbejde eller i skole, selvom de drømmer om weekenden, der banker på.

Fredag 22. marts 2019 vil være en dag, som danskerne sent glemmer. Flere hundrede islamister fra den stærkt radikaliserede organisation Hizb ut-Tahrir indtager demokratiets fornemmeste plads – Christiansborg Slotsplads – foran Folketinget.

Politikerne og borgere er chokerede over det, de ser.

Sortklædte muslimer møder op til deres manifestation af islam og Allah. Sortskæggede mænd, burkaklædte kvinder og små børn i klapvogne ses overalt på pladsen, da den kriminelle hadprædikant Monzer Abdullah går på talerstolen over middag.

Den muslimske demonstration er i gang, og Jeppe Nyboe Jensen og hans politikollegaer er på vagt. En del politifolk vil komme i direkte konfrontation med muslimske demonstranter, men Jeppe Nyboe Jensens øjne er rettet et helt andet sted hen.

Her ses den kriminelle imam Monzer Abdullah fra Hizb ut-Tahrir, mens han holder tale under det islamistiske ‘jihad-flag’, som specielt er populært i det tidligere Islamisk Stat.

Fire dage efter dette billede er taget, bliver Monzer Abdullah idømt et halvt års betinget fængsel i Københavns Byret for at opfordre til drab på jøder.

Stemningen er meget ophidset blandt de råbende muslimer, der truer vesten med ‘bål og brand’, hvis der ikke laves et knæfald for Allah.

Imens patruljerer islamistiske vagter i gule veste side om side med Jeppe Nyboe Jensen og hans kollegaer.

På pladsen ses mange muslimske børnefamilier, der er taget til den voldsomme demonstration på Christiansborg Slotsplads. Nogle børn er så små, at de sidder i klapvogne.

Nogle vidner beskriver 30 børn – andre op mod 100 børn – af forældre fra kredsen omkring Hizb ut-Tahrir. En organisation, der kæmper for at omdanne Danmark til en islamisk stat.

Pladsen er kønsopdelt for at leve op til islams værdier, og på billedet herunder sidder en muslimsk far og hans søn blandt de rasende islamister fra Hizb ut-Tahrir, der vil afskaffe dansk demokrati. Det får dog ikke Jeppe Nyboe Jensen til at rynke på næsen, han er vant til at arbejde med hårdkogt indvandrerkriminalitet på Nørrebro, der ligger få kilometer væk.

Der er ellers god grund til at tænke over sammenblandingen af Hizb ut-Tahrir og børn. Ifølge paragraf 56 i Hizb ut-Tahrirs forfatning er jihad et krav for alle muslimer, hvorfor alle muslimer over 15 år skal have militær træning og stå til rådighed.

Hizb ut-Tahrir er forbudt i flere lande. Blandt andet i Tyskland.
Der er mødt ganske få danske borgere og politikere op på slotspladsen. De vil vise deres modstand mod muslimernes hadske budskaber.

En af de fremmødte danske politikere er det socialdemokratiske folketingsmedlem Lars Aslan Rasmussen.En gruppe danskere viser deres modstand mod islam

Københavns Politi har anvist nogle områder omkring slotspladsen, hvor de islamkritiske danskere, der vil demonstrere mod radikal islam, kan opholde sig.

En lille gruppe danskere er mødt op og står på den anden side af Slotsholmskanalen for at vise deres foragt for muslimerne i Hizb ut-Tahrir.

En far har medbragt sin 8-9-årige søn (aldersbeskrivelsen er opgivet af Københavns Politi), og de står på behørig afstand fra den rasende og råbende muslimske menneskemængde.

Moddemonstrationen er lovligt anmeldt til Københavns Politi, men får hurtigt besøg af politibetjenten Jeppe Nyboe Jensen, der har overvåget demonstranterne fra afstand.

Herunder ses den lille dreng, inden betjent Jeppe Nyboe Jensen fra Københavns Politi melder sin ankomst og medbringer et chokerende budskab, der skal sætte den danske grundlov under pres.

Alt ånder fred og ro, og danskerne demonstrerer i den bedste demokratiske ånd. Retten til at demonstrere og forsamle sig er en grundlæggende frihedsrettighed i Danmark.

Men det skal Københavns Politi snart udfordre på skammeligste vis i form af det, politiet kalder “dialog” med borgerne.

Betjenten dukker op og truer familiefar

Pludselig ankommer politibetjenten Jeppe Nyboe Jensen til demonstrationen med de islamkritiske danskere.

Han arbejder denne dag som en såkaldt ‘dialogbetjent’, der har som opgave at få store begivenheder til at forløbe i god ro og orden ved hjælp af en god konstruktiv samtale med borgerne.

Men denne dag har Jeppe Nyboe Jensen noget helt andet end dialog at byde på.

Han deler nemlig ikke politisk holdning med de islamkritiske danskere, og derfor sidder de verbale trusler løst hos den 41-årige betjent.

Han har forladt den muslimske del af begivenheden for at kaste sit blik på moddemonstranterne. Og nu bliver tonen skarp.

Flere af familiefarens meddemonstranter appelerer til ‘dialogbetjenten’ Jeppe Nyboe Jensen, der blot afslutter samtalen med et køligt svar: “Nu har jeg meddelt det, og længere er den ikke.”

Københavns Politis repræsentant har gjort alvor af truslerne.

Alle demonstranterne er chokerede over det optrin, de lige har overværet. Det minder mistænkeligt meget om “Tibet-skandalen”, hvor betjente fra samme politikreds forhindrede borgere i at forsamle sig på lovlig vis.

På billedet af Jeppe Nyboe Jensen, der er på vej væk efter at have leveret sin verbale trussel, kan man se, at han er bevæbnet og bærer en pistol i sit bælte i højre side.

Beder regionspolitiker om at dæmpe sig

Jeppe Nyboe Jensen forsvinder væk, og den islamkritiske far står tilbage med en frygt for, at myndighederne snart rejser sag mod ham og hans familie. Uvisheden er næsten ubærlig.

Flere danske demonstranter møder den såkaldte ‘dialogbetjent’ Jeppe Nyboe Jensen andre steder omkring Christiansborg Slotsplads. En af de fremmødte er den folkevalgte regionsrådspolitiker Marianne Mørk Mathiesen. Hun er valgt ind i Regionsrådet i Syddanmark.

Marianne Mørk Mathiesen står og demonstrerer tæt på Finansministeriet, da Jeppe Nyboe Jensen dukker op ud af det blå.

Hun fortæller om sit møde med betjenten Jeppe Nyboe Jensen: “Han mente, at vi burde være stille, når Hizb ut-Tahrir bad bønner.”

Jeppe Nyboe Jensen beder altså danske demonstranter og en folkevalgt politiker om at være stille. Dette foregår, mens en radikaliseret islamistisk forening demonstrerer på Christiansborg Slotsplads. Hizb ut-Tahrirs erklærede mål er at omstyrte det danske demokrati, men alligevel er ‘dialogbetjenten’ Jeppe Nyboe Jensen tydeligt på islamisternes side denne fredag eftermiddag.

Her ses nogle af de rasende islamister i en konfrontation med Københavns Politi på pladsen ikke langt fra politikeren Marianne Mørk Mathiesen, der til daglig arbejder som læge i Esbjerg.

En betjent fra Københavns Politi fortæller følgende på sociale medier en uge efter, at muslimerne har været forsamlet. Han forklarer, hvorfor hans kolleger har en tydelig berøringsangst overfor de radikaliserede muslimer denne fredag eftermiddag:

“Man tør sandsynligvis ikke bevæge sig ind i flokken af muslimer, for det giver med 100% sikkerhed en masse ballade, råben og skrigen og racismeanklager,” skriver kriminalassistenten i et indlæg.

Muslimske børn er intet problem, mener politiet

Mange af de radikaliserede muslimer har taget deres små børn med til den voldsomme demonstration, men betjenten Jeppe Nyboe Jensen kontakter ikke én eneste muslimsk demonstrant for at true med kommunen og de sociale myndigheder.

Politiet behandler ganske enkelt borgerne meget forskelligt denne dag.

Her ses nogle helt unge muslimske piger iført tørklæde og en barnevogn i den kvindelige del af den kønsopdelte demonstrationen. De lytter blandt andet til den kriminelle imam, der tidligere har opfordret til drab på jøder.

Det undrer mange iagttagere, at Københavns Politi og Jeppe Nyboe Jensen kun vælger at true med en myndighedssag hos den danske demonstration.

Det er nemlig tydeligt, at det er blandt de muslimske demonstranter, der er voldsomme optøjer og anholdelser på grund af hadet til de vantro i Danmark.

Københavns Politi oplyser til TV 2 Nyhederne, at de anholder “et mindre antal” personer på slotspladsen, der vil have fysisk fat i vantro danskere.

Grunden til, at Jeppe Nyboe Jensen behandler de muslimske demonstranter anderledes, kan meget vel findes i hans egen politiske overbevisning.

‘Dialogbetjenten’, der hader Pernille Vermund og elsker burka

Den 41-årige Jeppe Nyboe Jensen har øjensynligt haft svært ved at lægge sine egne politiske overbevisninger fra sig, da han tager på arbejde fredag 22. marts.

Dansk politi skal sikre danske borgeres basale rettigheder. Men Jeppe Nyboe Jensen vælger at true mindst en af deltagerne, der er forsamlet i en lovlig demonstration mod radikal islam.

Ser man på Jeppe Nyboe Jensens sociale medier, bliver det hurtigt afsløret, hvor han står politisk.

Han er rødere end rød og omfavner gerne indvandringens præg på Danmark.

Sort dannebrogsflag da Dansk Folkeparti vandt valget

Jeppe Nyboe Jensen føler en blanding af sorg og vrede 18. juni 2015.

Helle Thorning-Schmidt har tre uger forinden udskrevet folketingsvalg, og den røde blok taber med et brag denne dag.

Dansk Folkeparti bliver den store stemmesluger og er nu det største borgerlige parti i folketinget. ‘Blå blok’ med Lars Løkke i spidsen løber med sejren i juni 2015, og Jeppe Nyboe Jensen er rasende.

Da valgets resultat er kendt, vælger han at slå dette billede op på Facebook. Et sort dansk flag, der skal symbolisere hans had til det islamkritiske Dansk Folkeparti og hele blå blok.

Symbolikken kan ikke være mere tydelig.

Politibetjenten vil kramme en islamist i burka 

I sommeren 2018 er det meget tydeligt, at Jeppe Nyboe Jensen har et særdeles varmt hjerte for religionen islam og shariareglerne.

Dagen efter, at det meget omtalte ‘burkaforbud’ er trådt i kraft 1. august 2018, så laver Jeppe Nyboe Jensen denne specielle hilsen på Facebook.

Kunne have været mig,” erklærer den københavnske politibetjent og virker misundelig.

Jeppe Nyboe Jensen hentyder til sin politikollega “Charlotte”, der dagen før har omfavnet en muslimsk kvinde, der er iført burka til en religiøs demonstration i København.

Billederne af det islamglade danske politi går verden rundt. Det vækker specielt opsigt, fordi danske politikere har forbudt burkaen i det offentlige rum, men alligevel bliver islamisterne omfavnet af en politibetjent med et stort kærligt smil.

Her er det Jeppe Nyboe Jensens kollega “Charlotte”, der også er “dialogbetjent” i Københavns Politi.

Noget kunne tyde på, at ‘dialogbetjente’ er særligt glade for burkaer og islam.

Håner Dansk Folkeparti

Jeppe Nyboe Jensen bruger også burkaforbuddet til at skrive nedsættende om Dansk Folkeparti i et opslag på Facebook.

Her kalder han en tilhænger af Dansk Folkeparti for “retardo” i sommeren 2018. “Retardo” er et slangord for at være mentalt retarderet. Lidelsen ses ofte hos personer med svær hjerneskade eller udviklingsforstyrrelser som for eksempel autisme.

Den københavnske betjent er endnu engang meget åben om sit politiske tilhørsforhold på venstrefløjen. Han bruger gerne sindslidelser som retorisk våben mod sine politiske modstandere.

Hadet til Pernille Vermund er stort

Jeppe Nyboe Jensens stærkt venstreorienterede holdninger kommer meget tydeligt frem, når man nærlæser hans sociale medier.

Her er han kritisk overfor Nye Borgerlige, der har stillet spørgsmålstegn ved de mange tusinde statsborgerskaber, der bliver uddelt til muslimer.

Nye Borgerliges politiske ytringer gør politibetjenten rasende, og han farer straks i blækhuset.

Jeppe Nyboe Jensens modstand mod Pernille Vermund og Nye Borgerlige står glasklart, og man må forstå mellem linjerne, at han ønsker flere muslimske statsborgere i Danmark.

Byrådsmedlem mærker betjentens vrede

Senere bliver Jeppe Nyboe Jensens had dog mere personligt. Denne gang rammer det den kvindelige politiker Mette Thiesen, som er Nye Borgeliges eneste folkevalgte byrådsmedlem i Danmark.

Her ses hun sammen med partiformanden Pernille Vermund.

 

Grunden til, at Jeppe Nyboe Jensen skriver så hadsk om Mette Thiesen, er, at hun har påpeget, at der er såkaldte ‘sharia-vagter’ til stede under et stort arrangement med muslimsk massebøn på Københavns Rådhusplads i juni 2018.

Kusinen blander personlige forhold ind i debatten 

Jeppe Nyboe Jensens kusine – Bente Nyboe – blander sig også i betjentens politiske angreb på Nye Borgerliges folketingskandidat.

Bente Nyboe drager politikeren Mette Thiesens private forhold ind i debatten. Politikeren fra Nye Borgerlige har nemlig et job som folkeskolelærer i sit liv udenfor dansk politik.

Hadet til Nye Borgerlige er stort i Jeppe Nyboe Jensens familie.

Sharia-vagter med håndjern og tunge metallygter 

I juni 2018 er Rådhuspladsen fyldt med muslimer i massebøn.

Her ses de to vagter, som politikeren Mette Thiesen påpeger, er bevæbnet med håndjern og store tunge metallygter, der kan bruges som slagvåben. (Arrangementet foregår i fuld dagslys)

Det er dette udsagn, der gør Jeppe Nyboe Jensen så rasende på sin politiske modstander, der i dag er folketingskandidat i Nordsjælland.
Jeppe Nyboe Jensens politiske vrede eskalerer muligvis, fordi Københavns Politi også var til stede på Rådhuspladsen under muslimernes massebøn i sommeren 2018.

Herunder ses en kvindelig politibetjent i et nært samarbejde med det muslimske vagtfirma, der primært bevogter moskeer og islamiske arrangementer.

Havde Københavns Politi og Jeppe Nyboe Jensen en særlig grund til at forsvare ‘sharia-vagterne’ efter deres ‘gode’ samarbejde?

Faktum er, at Jeppe Nyboe Jensen går retorisk amok på Facebook mod en højreorienteret islamkritisk politiker, der påpeger usædvanlige ting omkring et muslimsk vagtkorps og en massebøn midt i København.

Kritisk overfor roma-loven

I sommeren 2017 eksploderer et stort problem i København. Omrejsende romaer bor i lejre i hovedstaden og medfører store gener og kriminalitet.

Blandt andet fortæller personalet fra Rundetårn, at romaerne bruger turistattraktionen og den nærliggende kirkes arealer som toilet og besørger, hvor de vil.

Et supermarked i bydelen Christianshavn beretter om kyniske romaer, der bare tømmer butikken og går igen. Politiet kan intet gøre.

Noget skal derfor ændres, hvis romaernes kriminalitet ikke skal overmande landets hovedstad.

Derfor går de danske politikere i gang med at løse de omfattende problemer og laver en lov, der skal dæmme op for de kriminelle romaer og deres opførsel, der gør borgerne utrygge. Den såkaldte lov om ‘utryghedsskabende tiggeri’ bliver vedtaget i folketinget.

Det politiske tiltag, som Jeppe Nyboe Jensen nu skal håndhæve som betjent, gør ham rasende.
Han skriver straks et opslag på Facebook, der fortæller, at den nye lovgivning er unødvendig.

Jeppe Nyboe Jensen kan ikke se et problem med kriminelle romaer og omfavner multikulturen i København.

Her ses en spontan opstået romalejr i den indvandrertunge bydel Nørrebro i sommeren 2017.

Det er på Nørrebro, at Jeppe Nyboe Jensen er en del af lokalpolitiet i flere år.

Ser racisme overalt

Politibetjenten Jeppe Nyboe Jensen er tydeligvis en del af den venstreorienterede politiske fløj, hvor man påpeger og ser racisme overalt i det danske samfund.

Her er et af Jeppe Nyboe Jensens Facebookopslag fra foråret 2016.

“Fuck racisme” – den venstreorienterede politibetjent er kommet med på den ‘røde politiske bølge’, hvor man kalder politiske modstandere for racister.

Læg mærke til den sorte og hvide hånd. Der fokuseres som altid på hudfarver, og Jeppe Nyboe Jensen er ingen undtagelse.

Truende betjent stemmer rødt 

Den største politiske indrømmelse fra Jeppe Nyboe Jensen falder i efteråret 2014 på de sociale medier.

Politibetjenten, der truer med at indberette en islamkritisk familiefar til kommunen, står gerne ved sine røde politiske holdninger.

Her omtaler han “blå blok” som noget, der ikke giver ham en “rar fornemmelse”.

Hvad gør Søren Pape Poulsen? 

Det hele ser ud til at være løbet af sporet for Københavns Politi og justitsminister Søren Pape Poulsen, der er Jeppe Nyboe Jensens øverste chef.

Korpset har en tydelig politisk slagside, når en betjent, der stemmer på venstrefløjen, truer sine politiske modstandere, når han er i tjeneste og uniform.

Ingen ved, hvor sagen ender. Måske trækker Københavns Politi og Jeppe Nyboe Jensen truslen tilbage på grund af presset på de sociale medier. Eller også bliver en uskyldig familie meldt til kommunen for at deltage i en lovlig anmeldt demonstration.

Under alle omstændigheder har offentligheden nu fået et indblik i, hvordan politiet arbejder i dagens Danmark.

Politiske betjente truer politiske modstandere til tavshed med de magtmidler, de har ved hånden.

 

ANNONSE