Nyt

Ikke så snart landene har tilsluttet sig migrationspagten, før flygtningepagten lægges på bordet. Det sker i FNs Hovedforsamling allerede mandag den 17. december. Dansk Folkeparti mener, at nu må det være nok.

»Vi skal ikke stemme for noget, som strider mod udlændingepolitikken. Flygtninge skal ikke fordeles, og selvfølgelig skal vi ikke skrive under på det,« siger udenrigsordfører Søren Espersen (DF). (….)

DF deler bekymring med tyske Alternative für Deutschland (AfD), som har advaret den tyske regering mod at skrive under.

»Med flygtningepagten vil FN fordele over 60 mio. flygtninge under dække af genbosætning,« lyder det fra Alexander Gauland, som er medformand og en af partiets stærkeste profiler. Han mener, at flygtningepagten vil udløse en ny indvandringsbølge.

Præcis som med migrantpagten understreges det at pagten ikke er juridisk bindende. Men hensigten er klar:

Af flygtningeaftalens forord fremgår det, at formålet med pagten er at skabe et fundament for en forudsigelig og retfærdig byrde- og ansvarsfordeling blandt alle FN-lande. Dansk Folkeparti anklager på sit eget nyhedssite, ditoverblik.dk, flygtningepagten for at gå langt ud over dansk udlændingepolitik, bl.a. med bestemmelserne om, at flygtninge skal have adgang til uddannelse.

DFs Martin Henriksen vil ikke have at Danmark går ind i et sådan samarbejde som det er umuligt at overskue konsekvenserne af:

»Som vi forstår den, lægger den op til at omfordele flygtninge. Det er ikke vores politik. Det er ikke noget, som Danmark skal rode sig ind i,« siger han.

 

Først sagde de nej til FN’s migrantpagt, nu står flygtningepagten for tur
Den 17. december skal Danmark sige endegyldigt ja til FN’s flygtningepagt. DF opfordrer til ikke at skrive under, Ungarn har sagt nej, og også i Tyskland ulmer balladen.

ANNONSE