Nyt

Selvom det ikke er afgørende politiske spillere i Europa vokser antallet af lande der ikke støtter den såkaldte migrantpagt som også USA under Trump og Australien har afvist.

I Europa er det nu Østrig, Ungarn, Tjekkiet, Bulgarien og senest Estland der har sagt nej tak.

I og med migrantpagten ikke skulle være forpligtende ifølge visse iagtagere er det underligt Danmark skriver under og ikke følger de lande der om nogen har vist opposition til EUs masseindvandringspolitik under Merkel og Juncker m.fl.

Krone Zeitung (Østrig) – Auch Estland tritt UN-Migrationspakt nicht bei

ANNONSE