Nyt

 

I sommer skrev og analyserede vi påstanden fra Zenia Stampe om det var Merkels fortjeneste at migranttallet mod Europa var faldet. Påstanden var ikke uventet falsk.

Analyse – Zenia Stampe taler usandt og spreder Fake News

Det var primært lukningen af Balkanruten der fik strømmen af migranter til at falde og dertil spiller de enkelte landes migrantpolitik også en stor rolle som Det Økonomiske Råd også konkluderede:

Faktorer i modtagerlandet kan imidlertid også påvirke antallet af asylansøgere. Det gælder både for økonomiske, kulturelle og politiske forhold i modtagerlandet, jf. blandt andet Hatton (2009) og Brekke, Røed og Schøne (2016).

Flygtninge søger i højere grad mod rige lande samt mod lande, hvor der i forvejen bor mange mennesker fra deres hjemland.

Herudover er der en klar tendens til, at flygtninge søger mod de lande, hvor de nemmest kan få tilkendt asyl for dem selv og deres familie. Derfor må de politiske tiltag i Danmark samlet set antages at have påvirket antallet af asylansøgere i en negativ retning. Det er dog vanskeligt at estimere størrelsesordenen af den effekt, som de konkrete stramninger har haft og vil få på antallet af asylansøgere til Danmark.

Nu er det så Stine Bosse der gentager påstanden om at det er EUs fortjeneste at der kommer færre migranter til Danmark. Det gør hun i et udfald mod Dansk Folkepartis Peter Skaarup der mener det er deres indflydelses fortjeneste der kommer færre asylansøgere til Danmark.

Påstanden er som dokumenteret falsk.

ANNONSE