Nyt

Af et såkaldt medlemsforslag vil de venstreorienterede partier i Borgerrepræsentationen foreslå at overborgmester Frank Jensen pålægges at rette henvendelse til udlændinge- og integrationsministeren for at tilbyde hvad de kalder at hjælpe Danmark med at modtage 500 kvoteflygtninge.

Argumentet fra de venstreorienterede partier Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og SF er at der er kommet for få flygtninge til Danmark.

“Udlændingestyrelsen meldte ud, at Københavns Kommune skulle modtage 1.283 flygtninge i årene 2016-18. Men 900 af de forventede flygtninge er aldrig dukket op. Siden 2016 har København reelt modtaget færre end 400 nye flygtninge og har dermed kapacitet til at modtage flere flygtninge.”

“Samtidig har Danmark i 2016 og i 2017 sagt nej til at modtage de med FN aftalte 500 kvoteflygtninge og i oktober meddelte udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg FN, at Danmark heller ikke vil modtage kvoteflygtninge i 2018.

Set i lyset af ovenstående og fordi Københavnerne har vist sig parate til og engagerede i at deltage i integrationen af de nyankomne flygtninge, mener forslagsstillerne, at København kan hjælpe Danmark med at tage ansvar for nogle af verdens mest udsatte flygtninge; kvoteflygtningene.”

Borgerrepræsentationen

ANNONSE