Nyt

I et debatindslæg skriver socialdemokraten  Jarl Feyling, at svneske vælgere bør stemme på Sverigedemokraterna.

Indtil den nødvendige kursændring sker, bør svenskerne stemme på Sverigedemokraterna – trods partiets mange fejl og mangler.

afslutter han sit lange debatindlæg med.

Inden da kommer han med en lang række begrundelse.

I 2013 gæstede jeg de svenske S-studerendes årlige kongres qua mit virke som repræsentant for Frit Forum i Danmark.

Du åbnede kongressen med en tale, hvor du fremhævede S-studerende som landets politiske fremtid. Jeg mødte S-studerende, der spurgte mig om, hvordan det var at være medlem af et racistisk parti og bo i et racistisk land? S-studenterne betragtede ubetinget indvandringen som »kulturel berigelse«, og jeg blev fortalt, at mange socialdemokrater også anså indvandringen som en økonomisk gevinst for Sverige – trods eksempelvis indvandrernes lave beskæftigelsesfrekvens og høje kriminalitetsrate.

Videre skriver han:

Kongressen var i det hele taget et glimrende eksempel på kollektiv fortielse eller fornægtelse af indvandringens negative konsekvenser.

Mange flygtninge og indvandrere har krydset grænsen til Sverige siden mit visit i 2013. Fra 2013 til 2016 migrerede cirka 540.000 mennesker til Sverige.

Og:

Thorell sidestillede i sin video kriminaliteten i Malmø med kriminaliteten i den amerikanske by St. Louis. Thorell glemte bare at oplyse, at St. Louis er den mest voldelige by i den vestlige verdens mest voldelige land. Han glemte også, at politiet i Malmø i 2017 fraråder kvinder at gå alene ud om aftenen, og at svensk politi har 50 »No-Go-Zones«, hvor de ikke rykker ud ved forbrydelser, fordi kriminelle de facto har overtaget områderne.

Hans konklusion om søsterpartiet er:

Dit partis nuværende distancering fra folkets virkelighed bør og skal straffes demokratisk, og mon ikke det sker til september? I et vægtet gennemsnit af målinger fra juli står Sverigedemokraterna i hvert fald til at blive landets største parti.

Hele indlægget kan læses her:

Dansk socialdemokrat: Svenskerne bør stemme på Sverigedemokraterna

ANNONSE