Kopierede/fra hoften

Foto: Imam Abo Raad – Facebook

Den svenske Försvarshögskolan publicerede for nylig en rapport med en titel, den næppe havde fundet aktuel for bare nogle få år siden: «Mellem salafisme og salafistisk jihadisme – påvirkning af og udfordringer for det svenske samfund». Den ser på, hvordan de salafister, som følger en bogstavetro tolkning af Koranen, påvirker det svenske samfund. Rapporten beskriver bl.a. hvordan salafister er lykkedes med at skabe enklaver i en række kommuner rundt om i Sverige, som f.eks. Göteborg, Stockholm, Malmø, Örebro, Gävle, Eskilstuna, Borås, Uddevalla og Halmstad.

Salafisternes rigide religionsudøvelse er selvsagt problematisk i et moderne, vestligt samfund, og ryger hurtigt på kollisionskurs med loven, ligestilling, demokrati og ytringsfrihed.

Jenny Sonesson, lederskribent i Göteborgsposten, skriver bl.a.

Salafister förkastar parlamentarisk demokrati eftersom ett sådant system ger mänskligt stiftade lagar företräde framför gudomligt givna. Rapporten beskriver konkreta exempel i nordöstra Göteborg i samband med förra valet. Personer uppges ha stått utanför vallokaler och uppmanat andra att inte rösta eftersom det är ”haram”, det vill säga religiöst förbjudet. ”De sa att på domedagen kommer du att få stå till svars för allt dumt politiker gjort om du röstar. De stod vid vallokaler i Hammarkullen, Hjällbo och Lövgärdet. Vid en vallokal viftades med en IS-flagga” berättar en uppgiftslämnare.

Försvarshögskolan antager, at der findes ca. 2.000 voldsforherligende islamister i Sverige, en tidobling på lige så mange år. Antallet af salafister er imidlertid væsentligt større, og Försvarshögskolan anslår, at det drejer sig om titusinder af personer. Til trods for sine middelalderlige idealer, er salafisterne dygtige til at bruge de sociale medier til at sprede deres bogstavtro Koran-tolkning og påvirke unge mennesker til at følge deres anti-vestlige budskab.

ANNONSE

Sonesson spøgrer, hvad der kan gøres for at undgå fremmedgørelsen overfor det svenske samfund:

Det måste finnas beredskap för att bemöta dessa salafistiska budskap och hot. Målet är att alienera muslimer från det svenska samhället och att de inte ska använda sina medborgeliga fri- och rättigheter. Kanske borde kommuner satsa på riktade informationskampanjer om förtidsröstning, att det inte bara är på själva valdagen man kan rösta? Sverige går till val efter sommaren. Valdeltagande är redan lågt i våra utanförskapsområden.

Og i Gøteborg er forholdene nu så slemme, at man har engageret egne «udviklingsledere for demokrati» og «demokratiambassadører». Deres hovedopgave er at få flere til at stemme.

Valdeltagandet i Göteborgs Stad är lägre än genomsnittet för Sverige. Men framför allt skiljer sig antalet människor som nyttjar sin rösträtt markant åt mellan olika delar av Göteborg: hela 55 procentenheter mellan det område där flest röstar och det område där valdeltagandet var som lägst 2014, i valet till kommunfullmäktige.

Lav valgdeltagelse finder man bl.a. i bydele som Angered, Västra Hisingen og Östra Göteborg. Måden man vil prøve at skabe øget engagement for demokratiet og øget valgdeltagelse på, er for eksempel «en demokratiskole for unge i Angered, liv uden vold i Biskopsgården samt en mobil demokratibus i Östra Göteborg.»

Stadens arbete med att nå ut med information till invånarna om rätten att rösta och om valsystemet syftar bland annat till att motverka de parallella samhällsstrukturer som finns i vissa stadsdelar.

Mobile demokratibusser for at modvirke parallelsamfund lyder som en dårlig aprilsnar, men er altså ramme alvor. Man kan med rette spørge: Vil demokratiet i Sverige overleve?

 

 

Køb Hege Storhaugs bog her!

ANNONSE