Nyt

 

EU-lande, som nægter at tage imod flygtninge, bør straffes økonomisk, mener Frankrigs præsident Emmanuel Macron.

– Vi kan ikke have det sådan, at nogle lande drager stor nytte af EU’s solidaritet og samtidig påberåber sig national egennytte når det kommer til migration, siger Macron, dagen før EU skal holde et minitopmøde om flygtninge og migranter.

– Jeg støtter, at sanktioner indføres i tilfælde, hvor der ikke samarbejdes, siger præsidenten under en pressekonference lørdag sammen med Spaniens statsminister Pedro Sanchez.

De to erklærer endvidere støtte til forslag om at oprette lukkede modtagelsescentre, hvor asylsøgere skal opholde sig mens deres ansøgninger behandles. Sådanne centre kan oprettes nær migranternes første ankomststed til Europa.

– Vi er tilhængere af at oprette lukkede centre på europæisk jord i samarbejde med UNHCR (FNs høykommissær for flygtninge), så hvert land kan tage imod folk som har ret til asyl, på en ordentlig og organiseret måde, siger Macron.

Der findes i dag ikke lukkede asylmodtagelsescentre for folk som venter på at få behandlet deres ansøgning om beskyttelse, med undtagelse af nogle få UNHCR-drevne centre i Grækenland og Italien.

Migranter, som ikke har ret til asyl, må returneres direkte til deres oprindelsesland og ikke via andre lande, mener Macron.

 

ANNONSE