Nyt

«Som samfund skyder vi os selv i foden, hvis vi giver de samme privilegier til islam, som vi giver til Folkekirken» siger Pernille Vermund, leder af Nye Borgerlige.

 

Moskeer bør ikke ligebehandles med Folkekirken. Statsstøtte til moskeer skal stoppes, siger partileder Pernille Vermund.

«Politikerne er naive i deres misforståede tolerance over for islam. Ideologien islam står for alt det modsatte af vestlige værdier, demokrati og ligestilling. Derfor skal islam ingen indflydelse have på vores samfund,» sier Pernille Vermund. Vermund utdyper et debattinnlegg hun har og en annen Nye Borgerlige-kandidat, Poul Højlund, hadde i avisen JyskeVestkysten mandag. (Artikkelen ligger ikke på nett)

«Her i landet må man tro og tænke, som man vil. Sådan skal det være. Det skal staten ikke blande sig. Vi skal derfor ikke forbyde muslimer at tro. Tro er en privat sag. Men islam skal ingen indflydelse have på samfundet. Muslimernes religion skal forblive privat», skriver de to i artikkelen.

«På tre konkrete områder understøtter staten islam og inddrager islam i samfundslivet.  Muslimer, der betaler til sharia-moskeerne, kan trække beløbet fra i skat. Imamer kan på statens vegne gøre to muslimer til lovformelige ægtefolk. Og Sharia-prædikanter fra udlandet får opholdstilladelse på særlige lempelige vilkår.»

ANNONSE

«Som samfund skyder vi os selv i foden ved at give de samme privilegier til islam, som vi giver til Folkekirken. For islam er både en religion og en ideologi. Islam er både tro og politik. Det kan ikke skilles ad. Man skulle ellers tro, at vores politikere efterhånden havde indset, at islam er en fare for de demokratiske samfund. Islam skal ikke anerkendes, men trænges tilbage», skriver Vermund og Højlund.

BT: Vred politiker: Moskeerne skal ikke nyde godt af alle de fordele

 

Kan du lide hvad du læser? Ønsker du flere og bedre artikler af Document? Giv dit bidrag. Vores paypal-adresse er paypal@document.dk.

ANNONSE