Nyt

Til højre tidligere børne- og ældreminister Åsa Regner. Foto socialstyrelsen.se og Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons. Montage: Nyheder Idag.

Efter knaldhård kritik trækker den svenske Socialstyrelse nu brochuren «Information til dig som er gift med et barn» tilbage.

Det var Sveriges nylig afgåede børne- og ældreminister Åsa Regner (Socialdemokraterna) som bestilte skandalebrochuren. Det meddeler Socialstyrelsen selv i en pressemeddelelse torsdag.

Brochuren retter sig mod den, som er voksen og gift med et barn.

Mange politikere reagerede, og i de sociale medier har det buldret og braget. Flere har krævet at brochuren trækkes tilbage, og nu gør svenske NAV (Socialstyrelsen) netop det, skriver SVT.

– Materialet har vakt stærke reaktioner og bragt mange synpunkter frem. Vi trækker materialet tilbage og gennemser det igen, siger Petra Rinman, enhedschef for ”Videnscenter for uledsagede flygtningebørn” i en pressemeddelelse.

Socialstyrelsen mener selv, at man har holdt sig indenfor rammen af et regeringsopdrag; at formidle information til børn som er gift, deres ægtefæller, forældre og andre nærtstående.

Socialstyrelsen mener, at brochuren forholder sig fair til loven, og at udgangspunktet er at børn ikke skal leve i ægteskab.

– Sverige tillader ikke, at den som er under 18 år indgår ægteskab her i landet. Ifølge nugældende lovgivning er hovedreglen dog, at et ægteskab, som er gyldigt ifølge loven i det land, hvor det blev indgået, skal anerkendes civilretsligt i Sverige. En ny lovgivning forberedes for nærværende af regeringen, siger Pär Ödman, chefjurist i Socialstyrelsen.

For nylig stemte regeringspartierne nej til et lovforslag mod børneægteskaber, men et nyt forslag er under forberedelse og foreslås indført 1. januar 2019.

 

ANNONSE