Nyt

Oprørte demonstranter protesterede mandag mod svenske sociale tjenester med krav om at få deres børn tilbage. En kampagne er i gang på sociale medier, der hævder, at svenske myndigheder kidnapper børn fra muslimske familier for at gøre dem til kristne. Børnene siges at være anbragt i kristne familier, hvor de er tvunget til at spise svinekød og ikke må bære religiøst tøj.

Oprørte demonstranter, der krævede deres børn tilbage, protesterede mandag mod svenske socialtjenester. Protesterne betragtes som en del af den islamistiske kampagne mod Sverige.

Mandag blev der arrangeret en demonstration udenfor Riksdagshuset i Stockholm, mod hvordan socialforvaltningen tager sig af børn i familier med udenlandsk baggrund. Protesten beskrives som led i en desinformationskampagne på sociale medier, som siden årsskiftet har hævdet, at svenske myndigheder kidnapper børn fra muslimske familier for at gøre dem til kristne. Børnene siges at være anbragt i kristne familier, hvor de er tvunget til at spise svinekød og ikke må bære religiøst tøj.

Kampagnen er blevet spredt via arabisktalende kanaler med millioner af følgere og har også opfordret til terrorhandlinger mod de svenske myndigheder.

Kræver undersøgelse

Omkring hundrede demonstranter påstod, at børn er blevet fjernet af socialforvaltningen på et forkert lovmæssigt grundlag, da myndigheden brugte LVU, loven med særlige bestemmelser om beskyttelse af unge. I et indslag på SVT Stockholm krævede oprørte forældre at få deres børn tilbage.

ANNONSE

Demonstranterne krævede blandt andet, at der blev foretaget en undersøgelse, der skal lave statistik over forskellen mellem, hvor mange børn med indvandrerbaggrund og etnisk svensk baggrund, der bliver taget hånd om af sociale myndigheder. Journalist Joakim Lamotte skriver i et Facebook-innlegg:

”Demonstranterne har nok ret i det med undersøgelsen, men tager fejl i, at det skulle handle om diskrimination. Rimeligvis handler det i stedet om, at immigranter er mere tilbøjelige til at behandle deres børn på en måde, som ikke er tilladt i Sverige. [—]

Jeg har ofte fået at vide, at børn i vores forstæder bliver misbrugt derhjemme, når jeg har besøgt disse områder og talt med de unge. Det er en del af deres liv at blive slået simpelthen.

Læg dertil, at indvandrere er overrepræsenterede, når det kommer til kriminalitet, og især den alvorlige slags. Det betyder, at deres børn også er overrepræsenteret hvad angår antallet af børn, der vokser op i kriminelle miljøer.”

At slå børn har været forbudt i Sverige siden 1975, mens det betragtes som en naturlig del af opdragelsen i mange indvandrergrupper. I en BRIS-rapport fra 2011 beskrev forskere fra Karlstad Universitet resultaterne fra interviews med 8.500 børn i Sörmland med den sammenfatning, at «immigranter slår deres børn mere og mere alvorligt end indfødte svenskere». Rapporten er nu fjernet fra BRIS’ hjemmeside, men citatet er gengivet af blandt andet SVT Öst.

Negative konsekvenser for udsatte børn

For at socialforvaltningen kan gribe ind for at anbringe et barn i pleje, skal der være gode grunde til det. Socialtilsynet kan fx have konstateret, at barnet er udsat for vold eller krænkende behandling i familien, eller at barnets behov ikke bliver dækket. I sådanne tilfælde er det socialforvaltningens opgave at gribe ind.

At Sverige betegnes som en fascistisk stat, der kidnapper muslimske børn, anses for at have store negative konsekvenser for udsatte børn i dårligt integrerede immigrantfamilier. Forældrenes uvidenhed om svensk lov og de svenske myndigheders opgave kan i kombination med frygt for, at børnene bliver kidnappet og tvangkristnede, føre til, at forældrene ikke søger den hjælp, de har brug for.

Den igangværende kampagne mod kommunernes socialtilsyn kan også føre til, at personalet undlader at gribe ind trods behov for handling. At socialrådgivere ikke tør varetage deres opgaver, når det gælder familier med tilknytning til kriminalitet og/eller religiøs ekstremisme, står noteret i rapporten “Er der en tavshedskultur i Gøteborg by?” Finns det en tystnadskultur i Göteborg stad? fra 2021 og problemet blev rejst sidste år, da den svenske regering begyndte at flyve IS-terrorister til Sverige.

 

Oversættelse Karsten Søberg

Køb Lars Hedegaards nye bog her!

Køb Lars Hedegaards bog her!

Køb Hege Storhaugs bog her!

ANNONSE