Kunstbilde

Harald Slott-Møller (1864-1937)
Oljefarger og forgylling på relieff av støpejern, 41 x 70 cm inkl. ramme, Den Hirschsprungske Samling, siden november 1998 deponert i Statens Museum for Kunst, København.

Harald Slott-Møller ble i første omgang kjent som en naturalist, men etter hvert beveget han seg mer og mer i retning av symbolisme, noe dagens bilde er et godt eksempel på. Han kom i sterk opposisjon til både den fransk-inspirerte impresjonisme og den sosiale realisme som var svært utbredt hans danske samtid. Han engasjerte seg sterkt i den såkalte Bondemalerstriden i 1907, noe som skal ha ført til at han i resten av sitt liv var en u-person i det offisielle kunstliv.

Det må også nevnes at Harald Slott-Møller selv tegnet og utførte rammene til flere av sine bilder, som Foraaret fra 1896, Den Hirschsprungske Samling, København.

Lignelsen om såmannen finner vi, med enkelte variasjoner, i de tre synoptiske evangelier. Den antatt eldste versjon finner vi i evangeliet etter Marcus, 4, 2-20 (DNB 1930):

Og han lærte dem meget i lignelser, og sa til dem idet han lærte: Hør! Se, en såmann gikk ut for å så, og det skjedde da han sådde, da falt noget ved veien; og fuglene kom og åt det op. Og noget falt på stengrunn, hvor det ikke hadde meget jord; og det kom snart op, fordi det ikke hadde dyp jord, og da solen gikk op, blev det avsvidd, og da det ikke hadde rot, visnet det. Og noget falt blandt torner; og tornene skjøt op og kvalte det, og det bar ikke frukt. Og noget falt i god jord; og det bar frukt som vokste og blev stor, og det bar inntil tretti fold og seksti fold og hundre fold. Og han sa til dem: Den som har ører å høre med, han høre! Og da han var blitt alene, spurte de tolv og de andre som var med ham, om lignelsene. Og han sa til dem: Eder er Guds rikes hemmelighet gitt, men til hine som er utenfor, sies det alt sammen i lignelser, forat de skal se og se og ikke skjelne, og høre og høre og ikke forstå, forat de ikke skal omvende sig og få forlatelse. Og han sa til dem: Forstår I ikke denne lignelse? Hvorledes skal I da skjønne alle lignelsene? Såmannen sår ordet. Men de ved veien er de som ordet blir sådd i, og når de har hørt det, kommer straks Satan og tar bort ordet som er sådd i dem. Og på samme måte de som såes på stengrunn; det er de som straks tar imot ordet med glede når de får høre det, og de har ikke rot i sig, men holder bare ut til en tid; blir det så trengsel eller forfølgelse for ordets skyld, da tar de straks anstøt. Og andre igjen er de som såes blandt torner; det er de som hører ordet, og verdens bekymringer og rikdommens forførelse og attrå efter de andre ting kommer inn og kveler ordet, og det blir uten frukt. Og dette er de som er sådd i den gode jord: de som hører ordet og tar imot det og bærer frukt, tretti fold og seksti fold og hundre fold.

ANNONSE