Kommentar

Velkommen til Tanker før søndagen, denne tredje søndagen i påsketiden når vi får møte et av de mest klassiske bildene av Jesus: Jesus som den gode gjeteren.

Evangelieteksten består av en såkalt lignelse, en måte å fortelle på som Jesus ofte brukte når han prøvde å forklare noe som var komplisert, ved å sammenligne det med noe som tilhørerne var godt kjent med.

Før Jesus sammenligner seg selv med den gode gjeter, har han forsøkt å forklare menneskene rundt ham at det finnes ulike typer åndelige ledere, som alle kaller folk til å følge seg – men at mange av disse lederne fører folk på villspor. Jesus sammenligner disse åndelige lederne med gjetere og menneskene med sauer som følger gjeteren de kjenner og stoler på, men flykter fra den fremmede.

Når folket fortsatt ikke forstår, sammenligner Jesus seg selv med den gode gjeteren – og plutselig forstår tilhørerne (i det minste litt bedre).

Men hvordan er det i dag?

Lignelsen fungerte bra for alle som hørte den direkte fra Jesus, men mye av betydningen har gått tapt på veien til vår tid. For hvor mange av oss i det moderne Norden har noen betydelig erfaring med å gjete sauer? Og har vi ikke det, går vi glipp av en stor og viktig del av budskapet.

ANNONSE

For når Jesus sammenligner seg selv med den gode gjeteren, hva er det han sier? Ja, det er ikke bare – eller til og med hovedsakelig! – at han vil fortelle oss at han alltid er snill og bærer små lam i armene. Nei, det handler om noe mye viktigere for oss, nemlig at Jesus forsikrer oss om at han tar ansvar for oss, beskytter oss og viser oss den rette veien å gå gjennom livet.

Evangelisten Johannes skriver:

3. søndag i påsketiden

«Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. Men den som er leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. For han er bare leiekar og har ingen omsorg for sauene. Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, slik som Far kjenner meg og jeg kjenner Far. Jeg gir livet mitt for sauene. Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli én flokk og én gjeter.

Far elsker meg fordi jeg gir livet mitt for siden å ta det tilbake. Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å gi det og makt til å ta det tilbake igjen. Dette er oppdraget jeg har fått av min Far.»

Joh 10:11-18

Hvem av oss ønsker egentlig å være gjeter – hvis det innebærer at vi må ta fatt på oppgaven under samme forhold som på Jesu tid? Det ville bety at vi måtte holde oss ute i villmarken, alene, hele døgnet, for å føre sauene til beite og vann og beskytte dem både mot angrep fra ville dyr og fra tyver. Sauene var ofte eierens eneste økonomiske trygghet og det fantes ingen forsikringsselskaper, så om nødvendig måtte vi ofre livet for å beskytte dyrene vi fikk i oppdrag å vokte.

Så det å være gjeter handlet ikke så mye om å klø søte små lam bak ørene, men om hardt og farlig arbeid. Plutselig føles kanskje ikke oppdraget like attraktivt lenger – men Jesus tok det på seg. Og vi vet hvordan det endte: Jesus måtte virkelig gi sitt liv for menneskehetens saueflokk.

Likevel forblir mye det samme to årtusener senere. Vi lever livene våre omgitt av stemmer som roper til oss, som ønsker å få oss til å tro på «sannheten» som de leverer og som vil at vi skal følge dem. Men ikke alle som vil lede oss vil oss vel, og det er viktig å velge hvem man skal lytte til slik at vi ikke havner på villspor.

Det fantastiske er at vi, akkurat som menneskene Jesus snakket med da, kan vite hva som er rett i våre hjerter. Vi kan alle skille «sannhet» fra Sannhet. Denne utvelgelsesmekanismen er installert i oss av Gud.

Men jeg lurer fortsatt på om lignelsen i evangeliet ville fungere i dag? Jeg tviler faktisk på om Jesus ville brukt den samme lignelsen hvis han sto på et torg sammen med oss ​​i dag, eller hadde sin egen YouTube-kanal å undervise på.

Men hvordan han enn vil beskrive seg selv, vil meningen være den samme: Vi lever i en verden hvor vi er omgitt av både ondt og godt, men hvor vi aldri er alene og forlatt fordi Jesus tar sitt oppdrag på alvor. Han ønsker fortsatt å beskytte oss mot alle kreftene som vil føre oss på villspor, utnytte oss og skade oss, og han er klar hvert sekund til å ofre sitt eget liv for å redde oss. Ingenting vil noen gang kunne endre det.

Gud velsigne deg.

 

(Ja. Jeg vet det er en interessant del av teksten som omhandler «de andre sauene» som tilhører Jesus. Så hvem er de? Vel, vi skal snakke om det i noen andre Tanker…)

 

 

Kjøp bøker fra Document Forlag!

ANNONSE