Kunstbilde

William Blake (1757-1827)
Blyant, vannfarger, penn og svart blekk, 36 x 33,2 cm, Metropolitan Museum of Art, New York

William Blake, tegner, grafiker og dikter, er på mange måter et enestående tilfelle i den vestlige kulturhistorien. Han kan muligens – på et vis – regnes som en tidlig romantiker, men i det store og det hele lar han seg – som el Greco – ikke innordne i noen tradisjonell kategori. Blake er bare Blake.

Metropolitan Museum har en egen side om dette bildet.

Lignelsen om de kloke og de dårlige jomfruer leser vi i evangeliet etter Matthaeus, 25, 1-13 (DNB 1930) Dette er en av de siste lignelser Jesus forteller sine disipler på Oljeberget, før pasjonshistorien begynner i neste kapitel.

Da skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men fem av dem var dårlige og fem kloke; de dårlige tok sine lamper, men tok ikke olje med sig; men de kloke tok olje i sine kanner sammen med lampene. Men da brudgommen gav sig tid, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød der et rop: Se, brudgommen kommer! gå ham i møte! Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand. Men de dårlige sa til de kloke: Gi oss av eders olje! for våre lamper slukner. Men de kloke svarte: Nei; det vilde ikke bli nok både til oss og til eder; gå heller til kjøbmennene og kjøp til eder selv! Men mens de gikk bort for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede, gikk inn med ham til bryllupet; og døren blev lukket. Til sist kom da også de andre jomfruer og sa: Herre! herre! lukk op for oss! Men han svarte og sa: Sannelig sier jeg eder: Jeg kjenner eder ikke. Våk derfor! for I vet ikke dagen eller timen.

ANNONSE