Doc-TV

Hvilken pris er du villig til å betale for å få det du ønsker? Det spørsmålet måtte også Jesus stille seg selv i møtet med fristeren. Jesus ble tilbudt alt han kunne ønske seg der han var i det øyeblikket: mat, trygghet og berømmelse. Det «eneste» han trengte å gjøre var å vende seg bort fra Gud.

Men Jesus takket nei til det tilbudet – og takket være det vil vi om en måned kunne feire påske, når vi feirer livets seier over døden. Den seieren ville aldri ha skjedd hvis Jesus hadde tatt et, i våre moderne øyne, mer fornuftig og logisk valg. Hvis han valgte den kortsiktige berømmelsen fremfor det langsiktige perspektivet.

Så hvordan velger du og jeg?

Velkommen til å lytte til våre tanker før søndagen!

 

1. søndag i fastetiden

Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!» Jesus svarte: «Det står skrevet:

Mennesket lever ikke av brød alene,
men av hvert ord som kommer fra Guds munn.»

Da tok djevelen ham med til den hellige byen, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra! For det står skrevet:

Han skal gi englene sine befaling om deg.

Og:

De skal bære deg på hendene
så du ikke støter foten mot noen stein.»

Men Jesus sa til ham: «Det står også skrevet:

Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.»

Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa: «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg.» Da sa Jesus til ham: «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet:

Herren din Gud skal du tilbe,
og ham alene skal du tjene.»

Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham.

Matt 4:1-11

 

Lag en konto på Odysee her! – Odysee vil da gi oss poeng som hjelper oss å klatre i algoritmene! Følg oss på Rumble.

Følg oss også på PodBean, iTunes og alle steder der podcasts finnes. Husk å rate oss med 5 stjerner, så flere likesinnede sannhetssøkere finner oss der!

 

 

Kjøp bøker fra Document Forlag!

ANNONSE