Kunstbilde

Eilif Peterssen (1852-1928)
Blyant på papir, 9,4 x 16,5 cm, Nasjonalmuseet, Oslo

Eidsborg stavkirke, som ligger i Tokke i Telemark, er etter alt å dømme reist på midten av 1200-tallet, og er relativt velbevart. Den er viet til den hellige Nikolas, som blant annet er skytshelgen for både reisende og steinhuggere.

Skisser og studier gir en utmerket anledning til å kikke kunstnere i kortene, og muséeer har ofte betydelige samlinger av slikt. Men i praksis er det vanskelig å stille ut alt, og derfor er det mer enn prisverdig at muséene legger ut gjengivelser på sine nettsider, slik Nasjonalmuséet har gjort med store deler av sine samlinger.

ANNONSE