Nyt

Tre kvindelige ansatte på hjem for «asylbørn» i Örnsköldsvik kommune i Sverige indledte «intime forhold» med beboere. Politiet efterforsker nu kvinderne for at have misbrugt deres stilling til at opnå sex.

Kommunen opdagede i november at nogle ansatte havde «intime forhold» med uledsagede asylbørn på modtagelsescentrene. Kvinderne sagde op og politiet blev koblet på i december. Alle tre er nu under efterforskning, skriver Expressen.

De er sigtet for at have udnyttet deres stilling til at opnå sex:

– Mistanken om de forbrydelser som er under udredning, er seksuel udnyttelse i betroet stilling, siger kammeradvokat Christina Edlud Nilsson.

En af kvinderne betroede sig til en kollega efter at hun havde sagt sit job op. På samme tid fik kommunen kendskab til yderligere to tilfælde, som drejede sig om ansatte ved andre modtagelsescentre.

ANNONSE

Samtlige kvinder har været over 30 år og «flygtningebørnene» har påstået at være 17 år.

– Det, som er kommet til vort kendskab, er at det har handlet om kærlighedsrelationer, siger Mats Gidlund, afdelingschef for socialhjælp i Örnsköldsviks kommune.

Det er uklart om forholdene også har været af seksuel karakter.

– Det er noget de medarbejdere, som er aktuelle i udredningen, benægter. Man nægter at man har haft seksuelle relationer i den tid man arbejdede på vore HVB-hjem.

Det er nu op til politiet at finde ud af om kvinderne har haft seksuelle forhold – og om de dermed har misbrugt deres stilling.

Kommunen fik mistanken om ugler i mosen, da der kom signaler om ureglementeret opførsel, eller «grænseløs opførsel», som det hedder i udredningen:

«Denne mistanke grundede sig på iagttagelser i forbindelse med besøg på bostederne. Enhedschefen oplyser at de situationer som medførte mistanke i marts 2016 ikke opfattedes som misbrug, men som grænseløs opførsel fra personalets side.»

De tre tilfælde i Örnsköldsvik er bare nogle i en række af lignende tilfælde siden 2016, som er anmeldt i henhold til lex Sarah til IVO, Inspektionen for pleje og omsorg. I nogle af tilfældene skal læger, socialarbejdere og en sygeplejerske have indledt kærlighedsrelationer til uledsagede flygtningebørn.

I Örnsköldsvik, en kommune med omkring 55 000 indbyggere, har der nu været tre tilfælde – på tre forskellige modtagelsescentre.

– Naturligvis bliver jeg vred over at der er så mange og at det er på forskellige hjem. Det er noget vi har set på. Hvad er gået galt og hvad kan vi gøre for at det ikke skal ske igen, siger Mats Gidlund.

En af «gutterne» siger til kommunen, at han er voksen og at kommunens personale ikke har noget med hans private forhold at gøre. To af «gutterne» er siden forholdene blev afsløret «fyldt 18» og flyttet fra modtagelsescentrene.

ANNONSE