Mellemspil

Johann Sebastian Bachs (1685-1750) verker for solo fiolin har inspirert flere komponister til arrangementer av ymse slag (Mendelssohn skrev klaverakkompagnementer). Her spiller Sergej Vasilievitsj Rakhmaninov (1873-1943) sine egne arrangementer av tre satser fra Partita nr. 3 i E-dur, Preludium, Gavotte en rondeau og Gigue.

ANNONSE