Nyt

Foto: Stillbillede fra Roger Sahlströms video

I Sverige har migrationsdomstolene i flere tilfælde bevilget voksne afghanere over 18 år opholdstilladelse med henvisning til, at de savner netværk og lokalkendskab i deres eget hjemland.

Nu begynder endnu en ny praksis, som kan indebære, at tusindvis af voksne afghanske mænd alligevel kan få lov blive i Sverige.

Migrationsdomstolene efterprøver de afgørelser, som Migrationsverket har truffet. Nu får de «ensamkommande» også lov til at blive i Sverige hvis de risikerer – ikke forfølgelse og tortur – men «umenneskelig og fornedrende behandling».

Hvad der lægges i begrebet «fornedrende behandling» specificeres ikke. Men det er næppe den samme fornedrende behandling, som så mange af de samme asylsøgere har udsat svenske piger for.

SVD  SMP.se

ANNONSE
Donationer til document.dk motas med tak :-)