Nyt

Foto: Stillbillede fra Roger Sahlströms video

I Sverige har migrationsdomstolene i flere tilfælde bevilget voksne afghanere over 18 år opholdstilladelse med henvisning til, at de savner netværk og lokalkendskab i deres eget hjemland.

Nu begynder endnu en ny praksis, som kan indebære, at tusindvis af voksne afghanske mænd alligevel kan få lov blive i Sverige.

Migrationsdomstolene efterprøver de afgørelser, som Migrationsverket har truffet. Nu får de «ensamkommande» også lov til at blive i Sverige hvis de risikerer – ikke forfølgelse og tortur – men «umenneskelig og fornedrende behandling».

Hvad der lægges i begrebet «fornedrende behandling» specificeres ikke. Men det er næppe den samme fornedrende behandling, som så mange af de samme asylsøgere har udsat svenske piger for.

SVD  SMP.se

ANNONSE