Kunstbilde

Peder Balke (1804-1887)
Olje på papir oppklebet på lerret, 33,5 x 42,5 cm, Statens Museum for Kunst, København.

På SMKs nettsider finner vi ytterligere opplysninger om bildets bakgrunn og historie:

Motivet er baseret på indtryk fra en rejse langs den norske skærgårdkyst ved Norskehavet fra Trondheim til Nordkap i 1832. Muligvis er det fra Bindalen med de Syv Søstre (set fra nord) i baggrunden – frit fortolket af kunstneren.

Det sies at Balkes lærer Johan Christian Dahl nok mente at hans elev malte noe “slurvet”, men når vi ser på flere av Dahls skisser (ikke beregnet for utstilling) kan vi ofte legge merke til noe av den samme frie penselføring. Men Dahls sluttprodukt var i alminnelighet de store bilder fullført i ateliéret i Dresden, der intet er overlatt øyeblikkets inspirasjon.

For å låne litt fra den tyske dikter Friedrich Schiller (1759-1805), som i 1795 skrev en avhandling om det naive og det sentimentale i diktningen. Overført til maleriet ville man nok (etter Schillers begreper, som ikke er helt de samme som i dagligtale) kunne regne Dahl som den sentimentale, og Balke som den naive – eller i følge Friedrich Nietzsche (1844-1900) henholdsvis apollinsk kontra dionysisk.

ANNONSE

Læs også

Hoffdamene bader (1888) -
Utsikt fra Bastei (1819) -
Dans i Setesdal (1891) -
Dresden i måneskinn (1839) -
Vesuvs Udbrud 1820 (1821) -
Vinterlandskap (1811) -
Egetrær ved havet (1834/35) -

Læs også