Kunstbilde

Johan Christian Claussen Dahl (1788-1857)
Blyant og lavering på papir, 11,6 x 20,4 cm, Nasjonalmuséet, Oslo

I 1821-22 ledsaget I. C. Dahl den danske prins Christian Frederik (1786-1848), som noen måneder i 1814 var Norges konge, og fra 1839 kong Christian VIII av Danmark, på en reise i Italia. De besøkte blant annet Arezzo i Toscana, der denne lille skisse av katedralen ble utført. Denne kirke ble påbegynt i 1278, og arbeid pågikk til 1511. Fasaden  ble først fullført i 1901-14, og er følgelig ikke med i Dahls skisse, som ble gjort omtrent 90 år tidligere.

Det skal ellers nevnes at det ikke er i denne kirken, men i Basilica di San Francesco sammesteds vi finner Piero della Francescas (c.1415-1492) fresker med motiver fra legendene om det sanne kors (malt ca. 1452-56).

ANNONSE