Kunstbilde

Knut A. Aaning (1880-1922)
Positiv kopi etter 18 x 24 cm glassplate-negativ, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Susanne Bonges Eldre norske fotografer (Bergen 1980) har ikke mere å fortelle om fotograf Knut Aaning i Oppstryn, Sogn og Fjordane, enn at han gikk i lære i Bergen, og at hans platesamling gikk tapt da huset ble revet på 1940-tallet. Dette er bare delvis korrekt – det som skjedde var at hans tusenvis av glassplate-negativer ble flyttet til et uthus, og etter hvert ødelagt av fukt og mikroorganismer. (Gelatin-emulsjonen på fotografiske plater er et organisk materiale, og sårbart for sopp og bakterier). Bare 23 av hans originalnegativer er bevart – med til dels omfattende skader. I tillegg er det bevart en del positive kopier, blant annet av bjørneskytterne i Stryn 1912. Hans brorsønn Magnus Aaning (1912-1945) var også en dyktig fotograf.

Bildet er tatt på Grotli i Skjåk kommune i Oppland, ikke tidligere enn 1905, da høyfjellshotellet ble bygget. Ettersom mange av de avbildede (sogar en ung dame) er forsynt med Krag-Jørgensen-geværer modell 1894, dreier det seg nok om et skytterstevne.

Man ser også to personer i samisk drakt (sørsamisk eller svensk?), gutten aller forrest, og mannen omtrent midt i annen rekke forfra. Det er muligens personen (ikke navngitt) som så vidt er nevnt her.

ANNONSE

Personlig kan jeg erindre at det var en del tamreindrift i området til et stykke inn på 1960-tallet – men man tillot senere reinen å forville seg.

ANNONSE