Nyt

Få dage efter at Italiens tidligere udenrigsminister Emma Bonino som lyn fra klar himmel gjorde offentligheden opmærksom på, at aftalen om Frontex’ Operation Triton forpligtede Italien til at tage imod alle migranter, som bliver samlet op ud for Libyens kyst, behandler alle politikere og medier i støvlelandet pludselig oplysningen som en selvfølge – som om den havde været kendt længe.

Med et har indenrigsminister Marco Minniti også fået frygtelig travlt med at lave om på aftalens regler. Allerede under denne uges Frontex-møde i Warszawa, har Minniti til hensigt at tage sagen op med de andre lande, skriver Corriere della Sera. Med mindre man får de andre lande med på at fordele byrden, vil Italien true med at trække sig fra hele aftalen.

Il Messaggero skriver, at man i så fald kan forestille sig, at migranter, som kommer til Sicilien, flyves videre til Frankrig.

«Vi kan ikke tillade, at Europas træghed sender vores land til bunds», fremhæver minister Marco Minniti, vel vidende, at forhandlingene vil blive alt andet end enkle.

Det sidste er et understatement. Er det mange som tror, at et sådan fly får lov at lande i Paris?

En anden løsning er at sende migranterne til det land, hvis flag redningsskibet sejler under.

Minniti har sat sig som under møderne i Warszawa at

undgå at NGO-ernes aktiviteter forvandles til «en privat humanitær korridor, som går direkte fra Libyen til vores land», som lederen af senatets forsvarskomité Nicola Latorre formulerede det.

Man må si han er lovlig sent ude. Ministeren vil undgå en fuldbyrdet kendsgerning. Hvor meget teater skal vi endnu være vidne til, før den eneste fornuftige beslutning bliver truffet?

ANNONSE
ANNONSE