Kunstbilde

Sir Joshua Reynolds (1723-1792)
Olje på lerret, 70 x 89 cm, Musée Fabre, Montpellier

Joshua Reynolds var uten tvil den fremste portrettmaler i England på slutten av 1700-tallet. Han var respektert og beundret både av sitt publikum og sine kunstnerkolleger (men med William Blake som unntaket som bekreftet regelen). Dagens motiv er sannsynligvis hentet fra Første Samuelsbok, 3, 2-10. Beretningen om profeten Samuels barndom viser en del interessante paralleller med Lukasevangeliets beretning om Døperen Johannes‘ unnfangelse og fødsel. Dette kommer tydeligst fram om man ikke bruker oversettelser, men sammenholder den greske tekst med Septuaginta. Man kan fortsatt ganske ofte finne reproduksjoner av dette bildet som andaktsbilde.

Første Samuelsbok, 3, 1-10 (Dansk Bibel 1933)

Den unge Samuel gjorde så Tjeneste for Herren under Elis Tilsyn. Herrens Ord var sparsomt i de Dage, et Syn var sjældent. Ved den Tid – engang da Eli, hvis Øjne var begyndt at blive svage, så han ikke kunde se, lå på sin vante Plads, og Guds Lampe endnu ikke var gået ud, og Samuel lå og sov i Herrens Helligdom, hvor Guds Ark stod – kaldte Herren: “Samuel, Samuel!” Han svarede: “Her er jeg!” Og han løb hen til Eli og sagde: “Her er jeg, du kaldte på mig!” Men han sagde: “Jeg kaldte ikke; læg dig kun hen igen!” Og han gik hen og lagde sig. Da kaldte Herren atter: “Samuel, Samuel!” Og han gik hen til Eli og sagde: “Her er jeg, du kaldte på mig!” Men han sagde: “Jeg kaldte ikke, min Søn; læg dig kun hen igen!” Samuel havde nemlig endnu ikke lært Herren at kende, og Herrens Ord var endnu ikke åbenbaret ham. Da kaldte Herren atter for tredje Gang på Samuel, og han stod op, gik hen til Eli og sagde: “Her er jeg, du kaldte på mig!” Så skønnede Eli, at det var Herren, der kaldte på Drengen. Og Eli sagde til Samuel: “Læg dig hen igen, og hvis han kalder på dig, så sig: Tal, Herre, din Tjener hører!” Så gik Samuel hen og lagde sig på sin Plads. Da kom Herren og trådte hen til ham og kaldte ligesom de forrige Gange: “Samuel, Samuel!” Og Samuel svarede: “Tal, din Tjener hører!”

ANNONSE