Kunstbilde

Foto: Government Press Office, Israel

I løpet av Seksdagerskrigen mobiliserte Israel i alt 264 000 soldater – det er anslått at så mange som 983 av dem falt i kamp. Man har ikke nøyaktige oppgaver over arabiske falne, men det er antatt at det samlet kan ha vært så høyt som 23 500.

Bildet er tatt i det sørlige Sinai den 11. juni 1967, samme dag som våpenhvilen ble undertegnet.

ANNONSE