Kunstbilde


Emanuel de Witte (1617-1692)
Olje på lerret, 110 x 99 cm, Rijksmuseum, Amsterdam.

Den fullstendige nederlandske titel er:

Interieur van de Portugese synagoge te Amsterdam tijdens een joodse dienst. Op de voorgrond een groep toeschouwers met kinderen en honden (Interiør fra den portugisiske synagoge i Amsterdam samtidig med en jødisk (guds)tjeneste. I forgrunnen en gruppe tilskuere med barn og hunder).

Det jødiske nærvær i Nederland er ikke sikkert dokumentert før siste halvdel av 1500-tallet. Holland sluttet seg til Utrecht-unionen – som forbød forfølgelser på grunn av religion – i 1579, og i 1593 er de første portugisiske jøder registrert i Amsterdam. Den store synagogen ble reist i årene 1671-75. Vi finner en ganske fyldig omtale av både det jødiske samfunn i Amsterdam og om synagogen i Jewish Encyclopedia.

Det var denne (sefardiske) forsamling filosofen og linsesliperen Baruch Spinoza (1632-1677) tilhørte, inntil han ble ekskommunisert i 1656 – ca 20 år før den store synagogen sto ferdig.

Boij besalom og Col anesama av Christian Giuseppe Lidarti (1730-c.1793), Så vidt jeg har forstått, skrevet til synagogens hundreårsjubileum.

ANNONSE