Kunstbilde


Fritz von Uhde (1848-1911)
Olje på lerret, 130 x 165 cm, Alte Nationalgalerie, Berlin.

Svært mange av von Uhdes bibelske motiver er satt inn kunstnerens egen samtid – slik skikken også var i eldre kunst. Men Jesus er gjennomgående fremstilt på tradisjonelt vis, med kappe, kjortel og glorie. Fra katolsk hold ble det antydet at von Uhde banaliserte Jesus på denne måte, men mot dette kan det antydes at von Uhde forsøkte å vise bibeltekstenes gyldighet for alle tider.

Om bildet viser til noe spesielt bibelsted, kan det være Johannes’ Åpenbaring 3,20

ιδου εστηκα επι την θυραν και κρουω εαν τις ακουση της φωνης μου και ανοιξη την θυραν εισελευσομαι προς αυτον και δειπνησω μετ αυτου και αυτος μετ εμου (Scrivener 1894)

(Idou estika epi tin thoran kai krouó ean tis akousi tis fonis mou kai anoizi tin thoran eiseleusomai pros auton kai deipnisó met autou kai autos met emou)

I Martin Luthers tyske oversettelse av 1545 har vi:

Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir.

Dansk Bibel 1933 har:

Se, jeg står før Døren og banker; dersom nøgen hører min Røst og åbner Døren, vil jeg gå ind til ham og holde Nadver med ham, og han med mig.

ANNONSE