Kunstbilde

kristian_zahrtmann_-_grandmothers_garden_-_google_art_project Kristian Zahrtmann (1843-1917)
Olje på lerret, 67 x 45 cm, Bornholms Kunstmuseum, Gudhjem.

Kristian Zahrtmann er nok i dag best husket for sine historiemalerier, hvor mange kretser rundt Leonora Christina (1621-1698), datter av Christian IV og Kirsten Munk. Hun ble i 1636 gift med Corfitz Ulfeldt – som meg bekjent er den eneste danske som har blitt betenkt med en skamstøtte – reist i 1663 med påskriften Corfitz WF Forræderen, Till Æwig Spott, Skam og Skiendsel. Støtten sto opprinnelig på Graabrødretorv i København, men er nå flyttet til Nationalmuseum. Ulfeldt klarte omsider å komme seg unna. men Leonora Christina ble uten rettergang og dom holdt innesperret i Blåtårn i København fra 1663 til 1685. I løpet av fangenskapet skrev hun sin selvbiografi  Jammers Minde.

Det kan virke som om Leonora Christina, ved siden av hans mor, var de eneste kvinner i Zahrtmanns liv. Det spekuleres fortsatt rundt hvor vidt Zahrtmann var homofil – noe som var mere problematisk på hans tid enn det har blitt i dag.

Kristian Zarhtmann var også en betydelig pedagog, og blant hans norske elever finner vi Lars Jorde, Oluf Wold-Torne, Thorvald Erichsen, Henrik Sørensen og Hans Ødegaard.

ANNONSE