Kunstbilde

den_danske_vitruvius_1_tab022_-_prospect_af_det_kongl_slott_christiansborg_imod_hoved_indgangen

Kobberstikk i Den danske Vitruvius, utgitt av den danske arkitekten Laurids de Thurah (1706-1759) i 1746.

Christiansborg Slot i København har en lang og til dels dramatisk historie. De første bygninger på stedet ble visstnok reist i 1167 under erkebiskop Absalon. Slottet ble utvidet og ombygget flere ganger, men i 1731, under kong Christian VI, ble alt sammen revet for å bygge et nytt slott, Det første Christiansborg, som sto ferdig i 1745. Men det gikk hverken verre eller bedre enn at slottet brant ned i 1794. Det andet Christiansborg ble påbegynt i 1803, og sto ferdig i 1828. Men slottet ble totalskadet i en ny brann i 1884. Det tredje Christiansborg, som fortsatt står, ble bygget i årene 1907 til 1928. Det er i dag sete for blant annet det danske Folketing.

Som vi kan se av de Thurahs stikk, er Marmorbroen, De kongelige Stalde og Ridebanen fortsatt bevart av det første Christiansborg.

Vitruvius (c.80–70 fvt.- etter 15 fvt.) var en romersk arkitekt og offiser. Deler av hans avhandlinger om arkitektur er bevart, og fikk stor betydning for senere arkitekter.

ANNONSE

Mest læst

Kina styrer USA

Ofrene er de nye helte