Oraklerne

Hvert århundrede har sin kurv af hofsnoge, og de forstår det aldrig selv, når tiden er kommet til at de skal væk.

Den katolske kirke groede til i selvvælde og Luther skældte dem ud, fordi de havde ladet stå til, så folket hverken kunne deres bønner eller overhovedet noget Guds ord.

Ak og ve over deres hals til evig tid!

Adelen tabte svenskekrigene så pinagtigt og dorsk (de kom fra syd, op gennem Jylland), at kongen satte dem fra bestillingen og indførte enevælde.

Så kom det tyske embedsvælde, der mæskede sig og klogede sig på danskernes regning, herut med dem.

Nu er det de evigt svovlspyende senmarxisters tur, også de har for travlt med deres dyder og deres arrogance, fordi de for længst er holdt op med at lykkes med noget. Farvel og Goodbye jf. skrivelse KRTL345, paragraf 2547 stk. 253758e, ingen ankemuligheder, og hvad du mener om det kan du skrive om på din blog for egen regning.

Når en elite bliver gammel, bliver den ineffektiv og uforstandig og selvrefererende og hånlig, og så skal den skiftes ud. For som Reagan – en anden Trumpist – sagde:

They know so much that isn’t so.

 

Billedet: Prometheus- den rebelske titan – der stjal ilden fra guderne, og gav den til frihed til mennesket

ANNONSE