Kunstbilde

lagrigia_2010_1124_0727-red

Marmor, høyde 204 cm, Chiaramonti-muséet, Vatikanet. Foto:La Grigia.

Denne statuen, som uten tvil fremstiller Romerrikets første keiser (imperator) Gaius Julius Caesar Augustus (63 fvt.- 14 evt, keiser fra 27 fvt. til 14 evt) ble funnet den 20 april 1863 i ruinene av Livias villa ved Prima Porta i Roma. Den har så mange felles trekk med sikre Augustus-portretter – spesielt “hummerkloen” i pannehåret (antatt å være en etterklang av portretter av Alexander den store) at identifikasjonen ikke kan betviles. Statuen har fortsatt rester av den opprinnelige bemalingen. Det er hovedsakelig et meisel-arbeide, men det ser ut til at løpende bor er benyttet i draperiet.

Augustii tredje (og siste) ektefelle fra 39 fvt. var Livia Drusilla (58 fvt-29 evt) som fra før hadde sønnene Tiberius (senere keiser etter Augustus) og Drusus. I skjønnlitterære verker av Robert Graves (I, Claudius og Claudius the God, som mange vil kjenne som en TV-serie) og vår norske Elisabeth Dored (Jeg elsket Tiberius og Den fønikiske trappen) fremstilles hun som en intrigemakerske og sogar en giftmorder – uten at det egentlig blir lagt fram håndfaste beviser.

Det antas at denne statuen, som muligens er en kopi av en forsvunnet original i bronse, ble bestilt av Livia personlig. Augustus er fremstilt uten fottøy, og det kan fortolkes på flere måter, den vanligste er at Augustus var død da statuen ble laget, og barbentheten er et ekko av den klassisk greske heroiske nakenhet.

ANNONSE

Innskriften på sokkelen MUNIF.PII.IX.P.M. – AN.XVIII er en forkortelse for det latinske Munificentia Pius IX Pontifex Maximus – Anno XVIII (Ved pave Pius IX’ generøsitet, i hans attende virkeår).

For nærmere orientering om detaljer rundt Augustus Prima Porta, er dette et utmerket sted å begynne.

ANNONSE