Nyt

Leder av Frihetspartiet, Geert Wilders, har lagt frem et program som går inn for av-islamisering av Nederland. Taushet i norske medier. Publikum må ikke få forståelsen av at det brygger opp til konfrontasjon.

Selv om NRK og andre ynder å kalle Wilders varianter av høyreekstrem, høyrepopulist eller høyreradikal, er han leder for Nederlands største parti. Det har falt den senere tid, men er fortsatt størst på 22 %.

Wilders går radikalt til verks. Han vil stenge ikke bare grenser for muslimsk innvandring, men også islamske institusjoner i landet:

He would also close all Islamic schools and asylum centres, and ban Muslim women from wearing the headscarf in public, if elected prime minister next year.

Leder av kristeligdemokratene tilter nærmest av forslagene og sier de vil polarisere. Det skal være parlamentsvalg i mars til neste år. Tror Buma at Wilders ville kommet med forslagene hvis han ikke trodde velgerne ville ha dem?

ANNONSE

Buma kan være uenig, men mener han at Wilders forslag er mindre gyldige enn hans eget partis?

Sybrand van Haersma Buma, leader of the Christian Democratic Appeal (CDA) party, branded Mr Wilders’ plans “utterly bizarre and unbelievable”.

He added: “The programme will further polarise Dutch society.”

Det er spørsmål om legitimitet som er det springende punkt. Politikere i de andre partiene følger en annen definisjon på legitimitet. Den henter gyldighet fra en forestilling om at islam og vestlig demokrati kan forenes. En økende andel europeere avviser denne forestillingen. Politikerne avviser i sin tur disse velgerne og mener deres politikk polariserer.

Det blir lek med ord. Buma polariserer like mye som Wilders. Det er på tide er å erkjenne at de står for helt forskjellige verdisett. Buma tror på at toleranse for islam kan skape fred. Wilders tror det ikke.

Hvem skal avgjøre hvem som har rett? Skal ikke velgerne? Skal demokratiet suspenderes? Det er tendenser til et slik utlegning og den ble synlig i Storbritannia etter Brexit.

Wilders ønsker for øvrig en avstemning om EU-medlemskap også for Nederland.

Hva vil politikerne gjøre med uregjerlige velgere? De hører ikke lenger på dem.

http://www.express.co.uk/news/world/704172/Geert-Wilders-Islam-religion-Muslim-Koran-PVV-Dutch-Freedom-Party

ANNONSE