Kunstbilde

Metallspon farga

Foto:Olav Bjørkum

En av våre fotografer pusler av og til med andre, og langt mindre ting, enn landskap. Han trives f. eks. på returdeponi for metall, og kommer i heldigste fall hjem med noe han opplever som vidunderlig. Dette er dreiespon av metall, ca 10 cm langt. Det som finnes på slike anlegg har en industribasert historie, og vil fortsatt ha en slik historie om det blir gjenvunnet. Man kan bare fantasere om hva dreiingen en gang resulterte i, og hva fortsettelsen blir. Det har vært grove arbeidsnever i sving, mørke av olje og industristøv. Arbeidere har fylt dagene med rutine og en antatt trygghhet og overskuelighet. Av og til gir verdiskapingen slike små biprodukter, fargerike og spenstige når man først begynner å se etter.

ANNONSE