Kunstbilde

Foto: Olav Bjørkum

For et par uker siden viste vi et eksempel på utilsiktet landskapskunst i regi av Statens vegvesen – en
bergvegg full av borehull. En kommentator minnet da om at vegvesenet også har konstruksjoner som utelukkende tar sikte på å unngå skade på mennesker og materiell, for eksempel metallnett som fanger opp steiner som løsner i fjellsiden, og som ellers ville ha havnet i veibanen.

Særlig på Vestlandet er det rikelig med slike nett. Noen er riktig dekorative, og denne effekten forsterkes gjerne når solen står i den riktige vinkelen. Desverre er det sjelden mulig å kjøre til sides hvis man vil betrakte ‘kunstverket’ nærmere. Svenskene er langt flinkere med parkeringslommer langs de offentlige veiene.

Fotografiet viser steinsprangnett i Tokagjelet i Kvam kommune, Hordaland.

ANNONSE